Tweedemonitor / Kamervraag / De grote zorgen van grote steden over de invoering van de OmgevingswetDe grote zorgen van grote steden over de invoering van de Omgevingswet

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07078

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grote zorgen van grote steden over de invoering van de Omgevingswet (ingezonden 28 april 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de grote zorgen van de grote steden over de invoering van de Omgevingswet?1

Vraag 2

Bent u bereid de stukken waarin de gemeenten hun zorgen uitspreken naar de Kamer te sturen, en de Kamer te informeren over de verschillende knelpunten die genoemd zijn?

Vraag 3

Hoe waardeert u de constatering van de gemeente Amsterdam dat bij een test de uitvoering van de wet dermate onder de maat was dat aan de meest minimale vereisten niet wordt voldaan?

Vraag 4

Klopt het dat het zelfs een grote gemeente als Amsterdam niet lukte om bij een proef simpele klussen zoals het regelen van een kapvergunning of de aanleg van zonnepanelen op een monumentaal pand tot een goed einde te brengen? Waar ligt dat aan?

Vraag 5

Welke maatregelen worden genomen om de gesignaleerde tekortkomingen op te lossen?

Vraag 6

Hoe worden genoemde knelpunten in het digitale stelsel (DSO) – niet op elkaar afgestemde ICT-systemen, niet voor iedereen toegankelijke ICT-systemen en een onoverzichtelijke database – aangepakt?

Vraag 7

Welke risico’s voor (grote) woningbouwprojecten voorziet u bij het van kracht worden van de Omgevingswet volgend jaar? Hoe gaat u deze beperken?

Vraag 8

Hoeveel tijd is nodig om de genoemde knelpunten te minimaliseren?


X Noot
1

NRC, Nieuwe bouwcrisis dreigt door «onwerkbare» megawet, 23 april 2021


Indiener

Roelof Bisschop (SGP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 21614 )

Publicatiedatum
28 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl