Tweedemonitor / Kamervraag / Sociaal-economische gezondheidsverschillen door de coronapandemieSociaal-economische gezondheidsverschillen door de coronapandemie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07018

Vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen door de coronapandemie (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Kunt u inzichtelijk maken hoe en hoezeer de sociaaleconomische gezondheidsverschillen gegroeid zijn door de coronapandemie? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Bent u zich er voldoende van bewust dat de pandemie mensen in een kwetsbaardere sociaaleconomische positie om uiteenlopende redenen, veel harder raakt? Zo ja, hoe heeft zich dat volgens u vertaald in beleid?

Vraag 3

Hoeveel communicatiemedewerkers zijn er in dienst van de gehele rijksoverheid? Hoeveel daarvan houden zich bezig, direct of indirect, met de communicatie over vaccineren en de coronamaatregelen?

Vraag 4

Zo’n 4 miljoen mensen zijn digitaal niet vaardig, zo’n 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd, hoe probeert u deze mensen te bereiken met informatie over vaccineren en de coronamaatregelen? Zet u communicatiemedewerkers van de rijksoverheid extra in om deze doelgroep alsnog te bereiken?

Vraag 5

Bent u bereid – in lijn met de aangenomen motie-Marijnissen waarin de regering wordt verzocht om maatregelen die in verband met de aanpak van de coronacrisis genomen worden, zo in te richten dat deze bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen – om een uitgebreide analyse te maken over hoe de tweedeling in de samenleving vergroot wordt door de coronapandemie, daarbij meenemend, maar niet uitsluitend:

  • Hoe het kan dat de kans om corona te krijgen twee keer zo groot is in achterstandswijken?

  • Hoe het kan dat de kans op overlijden aan corona twee keer zo groot is in deze wijken?

  • Hoe laaggeletterdheid of het gebrek aan (goed) onderwijs hier een rol in speelt?

  • Hoe (slechte) huisvesting hier een rol in speelt?

  • Hoe (slechtere) arbeidsomstandigheden hier een rol in spelen?

  • Hoe het grotere wantrouwen in de overheid en media onder deze groepen hier een rol in spelen?

Zo nee, waarom niet?2


Gerelateerd

Sociaal-economische gezondheidsverschillen door de coronapandemie

De weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

De documentaire ‘De laatste sociaal advocaten’

De financiering van zorgkosten tijdens de coronapandemie

Fysieke woningbezichtigingen ten tijde van de coronapandemie

De impact van racisme op de gezondheid.

De enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen

De gevolgen van beleidskeuzes bij de bestrijding van de coronapandemie in Nederland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl