Tweedemonitor / Kamervraag / Europese hulp aan het zwaar door het coronavirus getroffen India.Europese hulp aan het zwaar door het coronavirus getroffen India.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07017

Vragen van de leden Paternotte en Hammelburg (beiden D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Europese hulp aan het zwaar door het coronavirus getroffen India (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de dramatische situatie in India, zoals ook beschreven in het bericht ««The system has collapsed»: India’s descent into Covid hell»1, alsmede met de oproep van onder andere Indiase virologen om hulp van de internationale gemeenschap, onder andere door exportbeperkingen voor grondstoffen op te heffen?2

Vraag 2

Bent u bereid India te helpen door het sturen van persoonlijke beschermingsmiddelen, medische apparatuur, zuurstofvoorzieningen en andere noodzakelijke schaarse middelen? Zo ja, wanneer verwacht u dit te kunnen doen?

Vraag 3

Kunt u zich binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inzetten voor versnelling van de vaccinproductie in en leverantie naar India? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Vraag 4

Kunt u – al dan niet in Europees verband – India steun aanbieden bij het versterken van de monitoring van virusvarianten door grootschalige genome sequencing, om zo de kennis van de eigenschappen van de Indiase virusvariant B.1617 snel te verbeteren?

Vraag 5

Bent u bereid om – al dan niet in Europees verband – de Verenigde Staten te vragen de exportbeperking op noodzakelijke grondstoffen voor vaccins op te heffen, zodat in India de vaccinproductie sneller kan worden opgevoerd?

Vraag 6

Heeft u contact met medefinancieringsorganisaties die actief zijn in India over wat zij nodig hebben om in de huidige situatie Nederlands ontwikkelingsgeld in te zetten voor noodzakelijke hulp, gezien het feit dat Nederland geen directe ontwikkelingsrelatie met India heeft? Zo ja, kunt u dit toelichten?


X Noot
1

The Guardian, 21 april 2021, ««The system has collapsed»: India’s descent into Covid hell» (https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/system-has-collapsed-india-descent-into-covid-hell)

X Noot
2

The New York Times, 24 april 2021, «U.S. Is Under Pressure to Release Vaccine Supplies as India Faces Deadly Surge» (https://www.nytimes.com/2021/04/24/climate/inda-covid-vaccines.html)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl