Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar.’Het bericht ‘Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar.’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07013

Vragen van het lid Dassen (Volt) aan de Ministers van Financiën en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar» (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Bent u in het spoeddebat over deze stukken op donderdag 29 april aanstaande aanwezig als bewindspersoon of als fractievoorzitter van het CDA?

Vraag 2

Bent u in het spoeddebat over deze stukken op donderdag 29 april aanstaande aanwezig als bewindspersoon of als fractievoorzitter van D66?

Vraag 3

Hoe reflecteert u op die dubbele petten in de context van de gevoelige inhoud van het nog te voeren spoeddebat alsook tegen de achtergrond van het actuele gesprek over macht en tegenmacht?

Vraag 4

Kunt u aangeven of u als fractievoorzitter uw fractie zult voorgaan in de voorbereiding van dit debat waarin onder andere hetgeen u in de rol van Minister wist, niet wist of gezegd hebt, onderdeel van bevraging zal zijn?

Vraag 5

Deelt u de mening dat deze vermenging van belangen in de context van dit toeslagenschandaal en – mede daaruit voortvloeiend – de ontstane crisissfeer in de relatie parlement–kabinet, in zichzelf het verschil tussen macht en tegenmacht onzichtbaar maakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies verbindt u daaraan?


Gerelateerd

Het bericht dat het kabinet de notulen van de ministerraad die eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn gegaan openbaar maakt.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De vrij te geven notulen van de ministerraden.

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

Het onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen

Het bericht ‘Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar.’

De uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch

Het moeten wijken van een dassenburcht voor een nieuwbouwwijk

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl