Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar.’Het bericht ‘Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar.’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07013

Vragen van het lid Dassen (Volt) aan de Ministers van Financiën en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar» (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Bent u in het spoeddebat over deze stukken op donderdag 29 april aanstaande aanwezig als bewindspersoon of als fractievoorzitter van het CDA?

Vraag 2

Bent u in het spoeddebat over deze stukken op donderdag 29 april aanstaande aanwezig als bewindspersoon of als fractievoorzitter van D66?

Vraag 3

Hoe reflecteert u op die dubbele petten in de context van de gevoelige inhoud van het nog te voeren spoeddebat alsook tegen de achtergrond van het actuele gesprek over macht en tegenmacht?

Vraag 4

Kunt u aangeven of u als fractievoorzitter uw fractie zult voorgaan in de voorbereiding van dit debat waarin onder andere hetgeen u in de rol van Minister wist, niet wist of gezegd hebt, onderdeel van bevraging zal zijn?

Vraag 5

Deelt u de mening dat deze vermenging van belangen in de context van dit toeslagenschandaal en – mede daaruit voortvloeiend – de ontstane crisissfeer in de relatie parlement–kabinet, in zichzelf het verschil tussen macht en tegenmacht onzichtbaar maakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies verbindt u daaraan?


Indiener

Laurens Dassen (VOLT)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 20592 )

Publicatiedatum
26 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl