Tweedemonitor / Kamervraag / De vrij te geven notulen van de ministerraden.De vrij te geven notulen van de ministerraden.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07007

Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de Minister-President over de vrij te geven notulen van de ministerraden (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Kunt u, nu nog onduidelijk is welke notulen precies openbaar gemaakt zullen worden, de notulen van de ministerraden van 15 en 22 november 2019 over de tijdlijn openbaar maken, en deze maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Kunt u alle notulen van de ministerraad, die betrekking hebben op de toeslagenaffaire (inclusief de CAF-zaken), openbaar maken, en deze maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Kunt u alle notulen van de ministerraad die genoemd worden in de RTL Nieuws-publicatie van 21 april 2021 «Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden» openbaar maken, en maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, welke weigert u te sturen en waarom?

Vraag 4

Kunt u deze vragen met spoed behandelen en vandaag nog beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht dat het kabinet de notulen van de ministerraad die eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn gegaan openbaar maakt.

De vrij te geven notulen van de ministerraden.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch

Het bericht dat de vertegenwoordigers van SATL en BTV zijn opgestapt uit het overleg van de klankbordgroep Luchtvaartnota 2020-2050

Het bericht ‘Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk’.

De Dutch Trade and Investment Board (DTIB)

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl