Tweedemonitor / Kamervraag / Publieke country-by-country-reporting.Publieke country-by-country-reporting.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07002

Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over publieke country-by-country-reporting (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Transparence fiscale des multinationales: l’Europe en quête d’un compromis» van Le Monde, waarin gesteld wordt dat in de EU een vertrouwelijk position paper circuleert waarin naast Frankrijk verschillende lidstaten afzwakkingen voor de Richtlijn publieke country-by-country (CBC)-reporting zouden voorstellen?1

Vraag 2

Bent u bekend met het gegeven dat onder andere Frankrijk in dit position paper bepleit dat (i) multinationals zelf kunnen kiezen geen data te publiceren om «commerciële redenen» voor een periode van zes jaar, (ii) over de winsten buiten de EU niet op CBC-basis gerapporteerd hoeft te worden en (iii) enkele rapportagevariabelen, zoals het verschil tussen intragroeptransacties en die met entiteiten buiten de groep, niet in de Richtlijn meegenomen dienen te worden? Wat is uw reactie hierop?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat Nederland niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit position paper, dit paper niet ondersteund en/of ondertekend heeft, en dat dit paper contrair aan de Nederlandse inzet is? Deelt u de mening dat de drie bovengenoemde punten de effectiviteit van een Europese Richtlijn publieke country-by-country reporting ernstig kunnen ondergraven?

Vraag 4

Kunt u meer zeggen over het huidige speelveld in de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement? Wat is het precieze mandaat van het Portugese voorzitterschap en welke andere landen dan Frankrijk proberen dit af te zwakken? Wat doet Nederland om de kansen voor een effectieve CBCR-Richtlijn te maximaliseren?

Vraag 5

Kunt u de Kamer proactief informeren op het moment dat er een onderhandelingsresultaat is behaald, inclusief kabinetsappreciatie van dit resultaat?

Vraag 6

Kunt u voorgaande vragen één voor één beantwoorden en voor 14 mei aan de Kamer retour zenden?

Indiener

Bart Snels (GL)


Gericht

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 20593 )

Publicatiedatum
26 April 2021Gerelateerd

Publieke country-by-country-reporting.

De noodzaak om zo snel als mogelijk financiële instellingen verplichten over klimaatrisico’s te rapporteren

Het bericht dat de belastingaanslag van Unilever steeds kleiner wordt

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Het bericht dat gebrekkige gegevensuitwisseling belastingontwijking in de hand werkt

Tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

De bonus voor de topman van Air France-KLM

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl