Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengtHet bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06998

Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen»?1

Vraag 2

Herkent u de schattingen van Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat in 25–40% van de gevallen het vrij te laten bedrag (vtlb) lager tot veel lager uitkomt dan voor 1 januari? Gelden deze percentages ook voor mensen die niet in een schuldenregeling zitten, maar wel te maken krijgen met beslaglegging?

Vraag 3

Hebt u dergelijke signalen ook al ontvangen van deurwaarders?

Vraag 4

Hoeveel mensen komen nu in de problemen vanwege deze nieuwe rekenmethode?

Vraag 5

Was dit hoge percentage voorzien bij het maken en invoeren van de wet? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Klopt het dat in het overgrote deel van deze gevallen de oorzaak ligt in woonlasten die veel hoger zijn dan wordt verondersteld? Hoeveel mensen die nu in de problemen komen hebben woonlasten boven de huurtoeslaggrens?

Vraag 7

Klopt het dat bij het maken van de wet uit is gegaan van de aanname dat iedereen kan verhuizen naar een woning met woonlasten passend bij het inkomen? Vindt u ook dat deze aanname op de huidige woningmarkt totaal onrealistisch is?

Vraag 8

Kunt u aangeven hoe de wet aangepast kan worden om het probleem van woonlasten op te lossen? Bent u voornemens dit op korte termijn te gaan doen?

Vraag 9

De vtlb-berekening wordt nu aangepast, maar wat kunt u op korte termijn doen voor mensen die niet in een schuldhulpverleningstraject zitten? Hoe kunnen deurwaarders bij beslaglegging rekening houden met het feit dat sommige mensen hogere woonlasten hebben?

Vraag 10

Had dit voorkomen kunnen worden als de rekentool eerder was ontwikkeld en dus ook beter getest had kunnen worden?


X Noot
1

NOS, 22 april 2021, «Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen» https://nos.nl/artikel/2377728-nieuwe-deurwaarderswet-brengt-schuldenaars-in-problemen.html

Indiener

Senna Maatoug (GL)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 20587 )

Publicatiedatum
26 April 2021
Gerelateerd

Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

Het bericht ‘Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen’

Het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van rechtsbijstandsverleners

Schuldenaars onder schrikbewind

Het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt

Het bericht ‘Hoe stikstofhandel de BV Brabant opnieuw in gevaar brengt: ‘Er is iets gruwelijk mis’’

Het bericht 'Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood'

Stikstofuitstoot

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl