Tweedemonitor / Kamervraag / Het bron- en contactonderzoek van de GGDHet bron- en contactonderzoek van de GGD

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06996

Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bron- en contactonderzoek van de GGD (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Klopt het dat personen die positief getest zijn op het coronavirus door de GGD standaard benaderd worden voor een bron- en contactonderzoek?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat dit een vrijwillig onderzoek betreft?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het feit dat de GGD medewerkers instrueert om niet aanvankelijk mede te delen dat het bron- en contactonderzoek vrijwillig is en dit pas doet op moment dat iemand ernaar vraagt? Zo ja, hoe is die instructie tot stand gekomen en door wie en welke instantie is daartoe besloten?

Vraag 4

Bent u van mening dat mensen het recht hebben om te weten dat het bron- en contactonderzoek vrijwillig is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat mensen hiervan op de hoogte worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Pepijn van Houwelingen (FvD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 20579 )

Publicatiedatum
26 April 2021Gerelateerd

Ergernis en chaos bij werving van mensen voor bron en contactonderzoek

Het bericht ‘De ja-knikkers van Hugo’.

De capaciteit bij de GGD’en

De Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19

Het bron- en contactonderzoek, de opschaling van de GGD en de rol van de minister van VWS.

Nog steeds bestaande onduidelijkheid over het testbeleid

Het bericht 'Ergernis en chaos bij werving GGD'

Het bron- en contactonderzoek van de GGD

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl