Tweedemonitor / Kamervraag / De bestuurlijke situatie in LimburgDe bestuurlijke situatie in Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06989

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke situatie in Limburg (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Heeft u actie ondernomen voordat de gedeputeerden en de gouverneur hun posities ter beschikking stelden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten hoe u tot uw besluit bent gekomen een waarnemend commissaris te benoemen? Aan welke functie-eisen moet een waarnemer volgens u voldoen en welke competenties moet een waarnemer bezitten?

Vraag 3

Vindt u het wenselijk dat zowel de «verkenner» als de waarnemende commissaris van dezelfde partij zijn? Zo ja, waarom?2

Vraag 4

Heeft u meer signalen dat er lokale politici betrokken zijn bij het Limburgse subsidieschandaal? Zo ja, welke?3

Vraag 5

In hoeverre vindt u dit nog een probleem van alleen het provinciale bestuur?

Vraag 6

Wat is de reikwijdte van het onderzoek dat de waarnemend commissaris kan doen? Strekt zich dit ook uit tot voorbij de grenzen van het provinciale bestuur? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Zijn er meer subsidierelaties tussen de oud-gedeputeerde, ook via stichtingen of bedrijven waarbij deze oud-gedeputeerde betrokken is, en ministeries, zoals de subsidie genoemd in het artikel, van het Ministerie Sociale Zaken en Werk? Zo ja, hoeveel en welke?4


Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

De bestuurlijke situatie in Limburg

Corruptie bij Limburgse CDA-bestuurders

Het aanwijzen van het gebied Zuid-Limburg tot NOVI-gebied

Dubbele petten van Verhagen

Het bericht ‘Limburg vreest verlies duizenden banen door luchtvrachttaks’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl