Tweedemonitor / Kamervraag / Het opnemen van studieschulden in het BKR-registerHet opnemen van studieschulden in het BKR-register

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06887

Vragen van de leden Koerhuis en Van der Woude (beiden VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over het opnemen van studieschulden in het BKR-register (ingezonden 23 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Financiële waakhond pleit voor registratie studieschuld, mogelijk extra drempel voor hypotheek starters»?1

Vraag 2

Deelt u de analyse dat starters het nu al heel moeilijk hebben op de woningmarkt en het daarom heel vreemd is juist voor starters extra belemmeringen op te werpen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dit haaks staat op de belofte bij de invoering van het sociaal leenstelsel dat de studieschuld niet door het BKR geregistreerd zou worden?

Vraag 4

Kunt u huidige en oud-studenten verzekeren dat u de belofte om studieschulden niet in het BKR-register op te nemen nakomt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid in gesprek te gaan met de AFM en aan te geven dat deze belofte in stand blijft?

Vraag 6

Herinnert u zich de aangenomen motie Van Meenen c.s waarin de regering wordt verzocht af te zien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring?2

Vraag 7

Kunt u toezeggen dat, in lijn met deze Kameruitspraak, geen nieuwe registratie van studieschulden wordt ingericht bij het BKR?


Gerelateerd

Het bericht dat het Ministerie van Financiën de beantwoording van Kamervragen over het handelen van het Bureau Kredietregistratie (BKR) met dat bureau heeft afgestemd

Plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

Het opnemen van studieschulden in het BKR-register

Het bericht dat de beantwoording van Kamervragen is afgestemd met het BKR

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De gevolgen van het UBO-register voor ondernemers, kerken en goede doelen.

BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening

De toezeggingen in gesprek te gaan met het Bureau Kredietregistratie.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl