Tweedemonitor / Kamervraag / Het uitblijven van een goed sociaal plan voor het personeel van de kolencentrale op de MaasvlakteHet uitblijven van een goed sociaal plan voor het personeel van de kolencentrale op de Maasvlakte

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06616

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de staking bij kolencentrale op de Maasvlakte (ingezonden 21 april 2021).

Vraag 1

Hoe is het mogelijk dat dat kolencentrale Onyx Power Plant Rotterdam in oktober 2020 een subsidie van 238 miljoen euro heeft aangevraagd in ruil voor het beëindigen van de werkzaamheden van de kolencentrale, maar niet genoeg geld uittrekt voor een sociaal plan voor personeel terwijl dit wel een voorwaarde was voor de subsidie?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat een regeling van hetzelfde niveau als van de vorig jaar gesloten Hemwegcentrale moet zijn, te weten ten minste drie jaar lang recht op scholing, begeleiding, en compensatie van inkomensverlies bij een lager betaalde volgende baan WW-uitkering? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Kunt u proberen uit te leggen dat deze belegger denkt bijna een kwart miljard in zijn zak te steken terwijl het denkt maar 1,3% te reserveren voor hun personeel?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat de directie van de kolencentrale al sinds oktober weet dat er een subsidie voor de sluiting is aangevraagd, terwijl er sinds die tijd enkel onzekerheid is over hun toekomst onder personeel van de kolencentrale?2

Vraag 5

Kunt u aangeven welk overleg er in de afgelopen maanden is geweest met de directie van de kolencentrale en/of de aandeelhouder over de subsidie en het sociaal plan?

Vraag 6

Herinnert u zich nog de aangenomen motie-Beckerman over een goede oplossing voor de medewerkers van de Onyx-kolencentrale? Kunt u aangeven wat u heeft gedaan met deze opdracht? (Kamerstuk 32 813, nr. 627)

Vraag 7

Hoe is uit te leggen dat de Amerikaanse belegger Riverstone in 2019 vier kolencentrales van ENGIE overnam van voor 200 miljoen, nu voor het sluiten van één van die vier 238 miljoen euro subsidie vraagt, dit overigens nog bovenop kolencentrales in Duitsland die waarschijnlijk ook met subsidie gesloten worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Bent u bekend met de plannen om de kolencentrale niet te sluiten, maar om te bouwen tot een biomassacentrale? Kunt u hier meer over delen met de Kamer?

Vraag 9

Deelt u de indruk dat de kolencentrale op dit open gehouden wordt om na reparatie met winst verkocht te kunnen worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10

Kunt u bevestigen dat de subsidieverlening stil is gelegd tot dat er een fatsoenlijk akkoord is gesloten met de vakbonden over de toekomst van de medewerkers van de kolencentrale?

Vraag 11

Erkent u dat het groots subsidiëren van beleggers om een kolencentrale te sluiten zonder dat er oog is voor personeel dat daar werkt, totaal geen draagvlak creëert voor klimaatbeleid?


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 19 april 2021, «Medewerkers kolencentrale willen beter sociaal plan na sluiting». (https://www.rd.nl/artikel/923840-medewerkers-kolencentrale-willen-beter-sociaal-plan-na-sluiting)

X Noot
2

NRC, 21 oktober 2020, «Eigenaar Riverstone bereid Rotterdamse kolencentrale te sluiten in ruil voor vergoeding Rijk» (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/21/eigenaar-riverstone-bereid-rotterdamse-kolencentrale-te-sluiten-in-ruil-voor-vergoeding-rijk-a4016900)


Gerelateerd

Het uitblijven van een goed sociaal plan voor het personeel van de kolencentrale op de Maasvlakte

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

Het artikel 'Vogels overleven vlucht langs nieuwe windmolens Tweede Maasvlakte gegarandeerd dankzij deze radar'

Het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyx-kolencentrale.

Het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Het bericht dat de FMO een kolencentrale in Senegal heeft gefinancierd

Een extra subsidie voor de extra bijstook van houtige biomassa

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl