Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06615

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten (ingezonden 21 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht dat banken negatieve rentes voor kleinere spaarders niet meer uitsluiten?1

Vraag 2

Wat gaat u daaraan doen? Wat zijn uw bestaande instrumenten om in te grijpen om de kleinere spaarder te helpen?

Vraag 3

Gaat u met de Europese Centrale Bank (ECB) in gesprek om deze uitwas als gevolg van hun beleid te bespreken? Is er contact met de ECB geweest over deze zorgelijke ontwikkeling?

Vraag 4

Bent u bereid in te grijpen bij de banken zodra in de toekomst duidelijk wordt dat het geld van de spaarder belast wordt met negatieve rente? Kunt u met een plan komen om het spaargeld van mensen tot 100.000 euro veilig te stellen voor negatieve rentes?

Vraag 5

Bent u nog steeds van mening dat een wettelijk verbod niet nodig is, terwijl de grote commerciële banken negatieve rentes voor kleine spaarders niet meer uitsluiten?2

Vraag 6

Deelt u de mening dat deze ontwikkeling de behoefte vergroot aan een full-reserve bank, waarbij spaardeposito’s niet gebruikt worden om kredieten mee te financieren, en negatieve noch positieve rente opleveren?


Indiener

Mahir Alkaya (SP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 20498 )

Publicatiedatum
21 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl