Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06615

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten (ingezonden 21 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht dat banken negatieve rentes voor kleinere spaarders niet meer uitsluiten?1

Vraag 2

Wat gaat u daaraan doen? Wat zijn uw bestaande instrumenten om in te grijpen om de kleinere spaarder te helpen?

Vraag 3

Gaat u met de Europese Centrale Bank (ECB) in gesprek om deze uitwas als gevolg van hun beleid te bespreken? Is er contact met de ECB geweest over deze zorgelijke ontwikkeling?

Vraag 4

Bent u bereid in te grijpen bij de banken zodra in de toekomst duidelijk wordt dat het geld van de spaarder belast wordt met negatieve rente? Kunt u met een plan komen om het spaargeld van mensen tot 100.000 euro veilig te stellen voor negatieve rentes?

Vraag 5

Bent u nog steeds van mening dat een wettelijk verbod niet nodig is, terwijl de grote commerciële banken negatieve rentes voor kleine spaarders niet meer uitsluiten?2

Vraag 6

Deelt u de mening dat deze ontwikkeling de behoefte vergroot aan een full-reserve bank, waarbij spaardeposito’s niet gebruikt worden om kredieten mee te financieren, en negatieve noch positieve rente opleveren?


Gerelateerd

Het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’

Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.

De artikelen 'Duitse spaarder betaalt al negatieve rente' en 'Deutsche Bank gaat negatieve rente doorrekenen'

De spaarrente van 0%

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Huizenkopers betalen straks bedrag aan notaris voor negatieve rente’

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Negatieve spaarrente

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl