Tweedemonitor / Kamervraag / Achterstallig onderhoud aan sluizenAchterstallig onderhoud aan sluizen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06606

Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over achterstallig onderhoud aan sluizen (ingezonden 21 april 2021).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Sluis Sint-Andries is nog steeds niet storingsvrij»?1

Vraag 2

Klopt het dat de sluis Sint-Andries, die sinds 15 maart gestremd is, nog zeker tot medio mei gestremd blijft vanwege werkzaamheden?

Vraag 3

Wat betekent de mededeling van Rijkswaterstaat dat het risico op uitval van sluis Sint-Andries ook na de herstelwerkzaamheden reëel blijft?

Vraag 4

Deelt u de mening dat preventieve controles onderdeel behoren te zijn van regulier onderhoud van waterwerken, ook gelet op het feit dat Rijkswaterstaat heeft aangekondigd na afloop van deze werkzaamheden structureel preventieve controles, zoals duikinspecties, te houden om de inzetbaarheid van de sluis zoveel mogelijk te waarborgen?

Vraag 5

Deelt u, gelet op de stelling van Rijkswaterstaat dat de sluis Sint-Andries, die in 1934 in gebruik is genomen, door de jaren heen intensief belast is en dat dit de kans op storingen en slijtage vergroot, de mening dat de kans op storingen door regelmatig onderhoud beperkt kan worden?

Vraag 6

Wat betekent de stremming van de sluis Sint-Andries voor de inzet van de regering om meer goederen via water te vervoeren?

Vraag 7

Wat betekent het achterstallig onderhoud aan waterwerken in het algemeen voor de inzet van de regering om vervoer over water te bevorderen?


X Noot
1

De Gelderlander, 20 april 2021, «Sluis Sint-Andries is nog steeds niet storingsvrij».


Gerelateerd

Het bericht ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’

Het bericht ‘Varen door de Bruse sluizen vraagt planning: al vijf maanden beperkingen door kapotte brug’

Stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Achterstallig onderhoud aan sluizen

Het bericht ‘Sluis in Lith dicht door achterstallig onderhoud zeggen schippers die nu moeten omvaren’

Het alarm rond het beheer en onderhoud van wegen

Het bericht 'Onacceptabel risico' op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holland

De budgetstop voor beheer en onderhoud projecten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl