Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengtHet bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06490

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt (ingezonden 20 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Windmolenvoorstel brengt bouwplannen in gevaar»?1

Vraag 2

Is het waar dat GroenLinks Gedeputeerde Edward Stigter een voorstel heeft ingediend om de minimale afstandsgrens voor windmolens in de provincie Noord-Holland los te laten?

Vraag 3

Wat is de aanleiding van de gedeputeerde staten van Noord-Holland om dit voorstel op dit moment te doen?

Vraag 4

Klopt het dat het loslaten van de minimale afstandsgrens voor windmolens gezondheidsrisico’s voor omwonenden geeft? Zo ja, hoe kan ervoor worden gezorgd dat omwonenden hiertegen worden beschermd?

Vraag 5

Klopt het dat het loslaten van de minimale afstandsgrens voor windmolens woningbouwplannen in gevaar brengt? Zo ja, om hoeveel en om welke plannen gaat dit?

Vraag 6

Deelt u de mening dat gezien de grote woningbouwopgave de provincie Noord-Holland geen woningbouwplannen in gevaar moet brengen?

Vraag 7

Waarom denken de gedeputeerde staten van Noord-Holland dat de minimale afstandsgrenzen beter onderling door gemeenten kunnen worden geregeld dan door de provincie?

Vraag 8

Bent u bereid met de provincie Noord-Holland in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat het windmolenvoorstel geen woningbouwplannen in gevaar brengt en de Kamer hierover te informeren?


Gerelateerd

Het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt

De berichten ‘Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten’, ‘Dubieuze handel in kavels veel omvangrijker dan gedacht’ en ‘Niemand wil bouwen op versnipperde grond’

Het bericht ‘Hoe stikstofhandel de BV Brabant opnieuw in gevaar brengt: ‘Er is iets gruwelijk mis’’

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

Het bericht dat gemeenten bouwplannen frustreren

Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl