Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'Het bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06394

Vragen van de leden Palland, Amhaouch en Peters (allen CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje» (ingezonden 19 april 2021).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de brief van de koepelorganisatie van religieuze gemeenschappen en instituten, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, met een verzoek om een compensatieregeling vanwege het wegvallen van inkomsten als gevolg van corona?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat de inkomsten van kloosterlingen voor een groot deel bestaan uit het verkopen van abdijproducten in de abdijwinkel en uit het bieden van overnachtingen in zogenaamde gasthuizen?

Vraag 3

Van welke steunmaatregelen kunnen abdijwinkels en religieuze gasthuizen gebruik maken?

Vraag 4

Waarom hebben deze organisaties geen toegang tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Vraag 5

Deelt u de mening dat deze abdijwinkels en gasthuizeneen gelijke behandeling verdienen als alle andere winkels en horecagelegenheden die vanwege corona hun deuren hebben moeten sluiten? Zo ja, bent u bereid om voor de kloosterlingen die afhankelijk zijn van inkomsten uit abdijwinkels en gasthuizen, eenzelfde regeling te treffen als die getroffen is voor horecagelegenheden en winkels? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u er dan voor zorgen dat deze kloosterlingen gecompenseerd worden voor hun inkomstenverlies vanwege corona?


X Noot
1

NH Nieuws, 4 maart 2021, «Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje». (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281860/kloosters-vragen-om-compensatie-want-ook-broeders-bijten-in-coronatijd-op-houtje)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl