Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Defensie zet mes in munitiebudget: tijd van ’pang pang’ roepen terug'Het artikel 'Defensie zet mes in munitiebudget: tijd van ’pang pang’ roepen terug'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06121

Vragen van de leden Van Wijngaarden (VVD), Boswijk (CDA) en Stoffer (SGP) aan de Minister van Defensie over het artikel «Defensie zet mes in munitiebudget: tijd van «pang pang» roepen terug» (ingezonden 15 april 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel «Defensie zet mes in munitiebudget: tijd van «pang pang» roepen terug»?1

Vraag 2

Klopt het dat er in een reductie van het munitiebudget van 140 miljoen euro in 2021 naar 80 miljoen euro in 2023 is voorzien?

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen voor de gereedheid en geoefendheid van de krijgsmacht als het munitiebudget wordt teruggeschroefd per 2023?

Vraag 4

Welke gevolgen zou dit hebben voor de mogelijkheden om deel te nemen aan missies of voor het beschikbaar stellen van eenheden voor de Navo in het kader van de eerste hoofdtaak, zoals de Nato Response Force?

Vraag 5

Waarom lukt het niet om voldoende trainingen in simulatoren uit te voeren?

Vraag 6

Welke stappen worden er gezet om dit gebrek aan simulatiemogelijkheden op te lossen, en per wanneer zijn er verbeteringen te verwachten?


Gerelateerd

Het artikel 'Defensie zet mes in munitiebudget: tijd van ’pang pang’ roepen terug'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitvoering van de motie-Stoffer

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

De invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

Munitietekort van militairen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitvoering van toezeggingen en moties van het Notaoverleg 'In Nederland beslis je over je eigen leven'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl