Tweedemonitor / Kamervraag / Voedselvoorziening als vitale infrastructuurVoedselvoorziening als vitale infrastructuur

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05959

Vragen van lid Kathmann (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over voedselvoorziening als vitale infrastructuur (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Oproep na kaashack: bestempel voedselvoorziening als vitale infrastructuur»?1

Vraag 2

Wat zijn de voor- en nadelen van de voedselvoorziening als vitale infrastructuur te benoemen?

Vraag 3

Wat voor hulp biedt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan bedrijven die als vitale infrastructuur worden gezien?

Vraag 4

Wat zijn de criteria om een bedrijf te kenmerken als vitale infrastructuur?

Vraag 5

Wat vindt u van de oproep om de voedselvoorziening toe te voegen aan de lijst met bedrijven die worden gezien als vitale infrastructuur?

Vraag 6

Deelt u de verwachting van IT-beveiligingsexperts, dat hackaanvallen op de voedselvoorziening vaker voor zullen komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u reflecteren op het bericht dat ethische hackers aangeven dat de digitale veiligheid van de voedselvoorziening niet op orde is?

Vraag 8

Wat vindt u van de uitspraak dat de pakkans bij hacken laag is? Wat is de reden van de lage pakkans?

Vraag 9

Moet de overheid meer doen om de pakkans bij hacken te vergroten? Zo ja, wat voor maatregelen heeft u in gedachten? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NOS, 12 april 2021, «Oproep na kaashack: bestempel voedselvoorziening als vitale infrastructuur», https://nos.nl/artikel/2376492-oproep-na-kaas-hack-bestempel-voedselvoorziening-als-vitale-infrastructuur.html


Gerelateerd

Voedselvoorziening als vitale infrastructuur

Het niet naleven van coronavoorschriften

Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven

Het bericht 'Providers gaan bedrijven waarschuwen voor beveiligingslekken'

Het bericht 'Hack bij Apollo Vredestein toont zwakke cyberbeveiliging Nederlandse bedrijven' en het bericht 'Overheid wist wie kwetsbaar was, maar liet bedrijven toch gehackt worden'

De bijdrage van Nederlandse bedrijven aan de wereldwijde voedselvoorziening

Het bericht ‘Onmenselijke situatie voor bemanningen op zeeschepen, levering van vitale goederen loopt gevaar'

Het bericht ‘NXP verkoopt zijn audiodivisie aan het Chinese Goodix’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl