Tweedemonitor / Kamervraag / De onzekere toekomst van het ziekenhuis in ZutphenDe onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05944

Vragen van het lid Hijink aan de Ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat er opnieuw onrust is over het uitkleden van een ziekenhuis, ditmaal in Zutphen?1

Vraag 2

Wat is volgens u de reden dat de schaalvergroting in ziekenhuizen alsmaar doorgaat, terwijl de samenleving en de patiënten juist pleiten voor ziekenhuiszorg dichtbij?

Vraag 3

Welke factoren liggen eraan ten grondslag dat de Gelre ziekenhuizen de zorg in de verschillende ziekenhuizen willen aanpassen, waarbij de kleine vestiging in Zutphen haar volledige pakket aan basiszorg dreigt te verliezen?

Vraag 4

Is het juist dat de Gelre ziekenhuizen financieel gezond zijn en er geen duidelijke financiële noodzaak bestaat om zorg in Zutphen af te bouwen?2

Vraag 5

Klopt het dat juist het Gelre Zutphen het financieel goed doet, zoals we van de werkvloer vernemen?

Vraag 6

Is het juist dat de Gelre ziekenhuizen een met 80% of meer relatief hoge adherentie (marktaandeel) kennen in hun verzorgingsgebied met 350.000 inwoners? Is dit niet een aanwijzing dat de zorg in de ziekenhuizen, zoals ook in Zutphen wordt aangeboden, zeer wordt gewaardeerd?3

Vraag 7

Op welke manier behoudt het ziekenhuis in Zutphen een spoedeisende hulp en intensive care?

Vraag 8

Kunnen inwoners uit de omgeving er in de toekomst nog terecht voor bijvoorbeeld kraamzorg, een chemokuur of bloedtransfusies?

Vraag 9

Blijft het ziekenhuis in Zutphen een volwaardig basisziekenhuis met 24/7 acute zorg en acute verloskunde?

Vraag 10

In hoeverre moeten de patiënt en de bevolking die van het ziekenhuis gebruik maken, een bepalende stem hebben bij het behoud van een volwaardig basisziekenhuis?

Vraag 11

Als we uitgaan van de bereikbaarheidsnorm dat een patiënt met eigen vervoer binnen 20 minuten een volwaardig basisziekenhuis moet kunnen bereiken, moet het ziekenhuis in Zutphen dan een volwaardig basisziekenhuis met een 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde blijven?4

Vraag 12

Laten de ervaringen van de coronacrisis, met een chronisch tekort aan acute zorg en ziekenhuiscapaciteit, niet zien dat het verder verdwijnen van volwaardige basisziekenhuizen en ziekenhuiscapaciteit moet worden tegengegaan en extra investeringen in personeel en capaciteit noodzakelijk zijn?5 , 6

Vraag 13

Vindt u het uw taak om u te bemoeien met de ontwikkelingen in de Gelre ziekenhuizen of wilt u dit overlaten aan de markt en de commerciële zorgverzekeraars?


X Noot
1

De Stentor, 8 april 2021, «Onzekerheid over ziekenhuis Zutphen groeit, Gelre bevestigt onderzoek naar toekomst» (https://www.destentor.nl/zutphen/onzekerheid-over-ziekenhuis-zutphen-groeit-gelre-bevestigt-onderzoek-naar-toekomst~ad7f6720/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

X Noot
3

Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A., 6 maart 2021, «CMS Gelre» (http://www.cmsgelre.nl/index.php/organisatie/stichting-gelre-ziekenhuizen/)

X Noot
4

Kamerstuk 35227.

X Noot
5

De Stentor, 9 april 2021, «Ziekenhuizen in regio verbijsterd over mogelijke versoepelingen: «Erover práten is al onvoorzichtig»» (https://www.destentor.nl/zwolle/ziekenhuizen-in-regio-verbijsterd-over-mogelijke-versoepelingen-erover-praten-is-al-onvoorzichtig~a0bcb6c4/)

X Noot
6

Trouw, 16 oktober 2020, «Grootste knelpunt voor ziekenhuis in coronatijd blijft het tekort aan personeel» (https://www.trouw.nl/binnenland/grootste-knelpunt-voor-ziekenhuis-in-coronatijd-blijft-het-tekort-aan-personeel~b5421709/)


Gerelateerd

De onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

De toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

Het bericht ‘Ommelander Ziekenhuis zet ‘laatste stappen’ in financiële herziening’

De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’

Het bericht 'Onzekere toekomst voor gebruik oldtimer openbare weg'

De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis

Het bericht ‘Ziekenhuis Winterswijk verliest intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl