Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden in de kledingindustrieMisstanden in de kledingindustrie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05741

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden in de kledingindustrie (ingezonden 12 april 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het feit dat de deelnemende kledingmerken zich tot op heden nog niet hebben gecommitteerd aan een nieuw Akkoord om de bindende afspraken in stand te houden die op basis van het op 31 mei 2021 verlopende (bindende) Bangladesh Akkoord zijn gemaakt? Zo ja, op welke manier zet u zich in om een nieuw akkoord tot stand te laten komen? Zo nee, bent u bereid stappen te zetten om een nieuw akkoord mogelijk te maken?

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de vakbonden die het Akkoord hebben getekend al langere tijd bepleiten dat de merken zich in een nieuw Akkoord ook zouden moeten committeren aan het opzetten van een Akkoord in andere landen?1 Zo ja, wat is hierop uw reactie?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van de recente incidenten in een textielfabriek in Marokko2 waarbij 28 mensen zijn omgekomen na een overstroming, en in een kledingfabriek in Egypte3 waarbij een brand 20 mensen het leven gekost heeft?

Vraag 4

Is het u bekend of Nederlandse bedrijven en inkopers zich bewust zijn van de ketenverantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en risico’s die zich onder meer in Marokko voordoen? Zo ja, bent u hierover met de bedrijven en inkopers in gesprek? Zo nee, bent u bereid ze hierop te wijzen?

Vraag 5

Heeft u kennisgenomen van het gegeven dat Nederland vooral kleding importeert uit de armste landen waarbij men vooral kijkt naar de laagste productiekosten4 en andere factoren zoals leefbaar loon en arbeidsomstandigheden geen rol van betekenis spelen?

Vraag 6

Hoe denkt u over het transparant maken van de keten door kledingimporteurs zodat misstanden van de arbeidsomstandigheden aan het licht komen?

Vraag 7

Bent u bereid wetgeving op dit punt op nationaal niveau – in afwachting en anticiperend op Europese wetgeving – te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat deze incidenten eens te meer aantonen dat initiatieven ter verbetering van de brand- en bouwveiligheid in de kledingsector hard nodig blijven en dat Nederlandse merken zich daarom zouden moeten committeren aan een internationaal Akkoord op basis van het model van het bestaande Bangladesh Akkoord?

Vraag 9

Welke actie onderneemt u om de Nederlandse ondertekenaars van het huidige Bangladesh Akkoord aan te sporen om het door vakbonden voorgestelde Internationale Veiligheidsakkoord te tekenen?


X Noot
1

Notulen van de 2018 Transition Accord Steering Committee Quarterly Meeting van het Bangladesh Akkoord, 12 en 13 januari 2020, https://bangladesh.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/02/20011213-SC-Minutes-Dhaka.pdf

X Noot
2

Volkskrant, 8 februari 2021, «28 mensen komen om in illegale textielfabriek in Marokkaanse stad Tanger», https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/28-mensen-komen-om-in-illegale-textielfabriek-in-marokkaanse-stad-tanger~b110d732/

X Noot
3

DW, 11 maart 2021, «Egypt: Garment factory fire kills at least 20», https://www.dw.com/en/egypt-garment-factory-fire-kills-at-least-20/a-56840817

X Noot
4

Reformatorisch Dagblad, 31 maart 2021, «Nederland importeerde vooral kleding uit armste landen», https://www.rd.nl/artikel/921084-nederland-importeerde-vooral-kleding-uit-armste-landen


Gerelateerd

Het bericht ‘Onverkochte 'kledingbergen' door corona, maar ook roep om duurzame herstart’

Misstanden in de kledingindustrie

Het bericht 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering'

Misstanden in de Indiase kledingindustrie

Misstanden in nagelsalons

Misstanden in het Europese wegtransport

Ernstige misstanden op paardenmarkt in Hedel

Door de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO gefinancierde misstanden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl