Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Toezichthouder NVWA stond kwekers gebruik van een verboden middel toe’Het artikel ‘Toezichthouder NVWA stond kwekers gebruik van een verboden middel toe’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05641

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het artikel «Toezichthouder NVWA stond kwekers gebruik van een verboden middel toe» (ingezonden 9 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Toezichthouder NVWA stond kwekers gebruik van een verboden middel toe»?1

Vraag 2

Hoe kan het dat telers 14 jaar lang een verboden middel konden gebruiken?

Vraag 3

In hoeverre was u hier voor de publicatie van het artikel zelf ook van op de hoogte?

Vraag 4

Waarom is er toen het verboden gebruik aan het licht kwam, niet voor gekozen een onderzoek in te stellen?

Vraag 5

Hoe verloopt de handhaving op middelen zoals V10 die via vaccinatie aan de plant worden toegediend?

Vraag 6

Denkt u dat de strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om op basis van meldingen en risicoanalyses te controleren, voldoende is om goed te handhaven, gelet op het feit dat de NVWA zegt over dit illegale gebruik geen meldingen gekregen te hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Denkt u dat de capaciteit van de NVWA een van de oorzaken is van de gebrekkige handhaving? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Wat gaat u doen om de handhaving hierop te verbeteren?

Vraag 9

Klopt het dat er geen nieuwe inzichten zijn geweest die geleid hebben tot het uiteindelijk toestaan van V10 in de tomatenkweek en -teelt in september 2020? Zo nee, kunt u uitgebreid ingaan op de redenen om het middel V10 nu juist in 2020 wel toe te staan?

Vraag 10

Is er onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van V10 op het milieu buiten de kassen, mocht het zich verder verspreiden via mutaties?

Vraag 11

Wat vindt u ervan dat het blijkbaar loont om regels omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen te negeren en hiermee mogelijk het milieu en de plantgezondheid op het spel te zetten?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Verstering (PvdD), ingezonden 7 april 2021, vraagnummer 2021Z05532, en het lid Tjeerd de Groot (D66), ingezonden 8 april 2021, vraagnummer 2021Z05537


X Noot
1

NRC, 6 april 2021, «Toezichthouder NVWA stond kwekers het gebruik van een verboden middel toe» (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/06/toezichthouder-nvwa-stond-kwekers-het-gebruik-van-een-verboden-middel-toe-a4038719)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl