Tweedemonitor / Kamervraag / De aanpak van matchfixingDe aanpak van matchfixing

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05635

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de aanpak van matchfixing (ingezonden 9 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Sportbonden uiten zorgen aan politiek over aanpak matchfixing»? Herinnert u zich het amendement op het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Koa)?1, 2

Vraag 2

Deelt u de mening van de sportbonden dat u te weinig urgentie voelt om haast te maken met de aanpak van matchfixing? Zo ja, hoe komt dat en wat gaat u doen om dit te verbeteren? Zo nee, waar blijkt het tegendeel dan uit?

Vraag 3

Deelt u de mening dat om matchfixing tijdig te herkennen en te voorkomen, het van belang is om kennis en inlichtingen van vergunninghouders en de sportwereld bij de Kansspelautoriteit te bundelen in een Sports Betting Intelligence Unit (SBIU)? Zo ja, hoe wordt hier op dit moment concreet invulling aangegeven? Wat is de stand van zaken ten aanzien van een SBIU? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat signalen die op matchfixing duiden via een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een grote hoop komen te liggen en niet herkend dreigen te worden als signaal van matchfixing? Zo ja, hoe gaat u zorgen dat dit wordt voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP), ingezonden 8 april 2021 (vraagnummer 2021Z05548), van de leden Kuik (CDA) en Van der Staaij (SGP), ingezonden 9 april 2021 (vraagnummer 2021Z05632) en van de leden Van der Laan en Smeets (beiden D66), ingezonden 9 april 2021 (vraagnummer 2021Z05634)


X Noot
1

RTL Nieuws, 8 april 2021, «Sportbonden uiten zorgen aan politiek over aanpak matchfixing», https://www.rtlnieuws.nl/sport/artikel/5224183/sportbonden-uiten-zorgen-aan-politiek-over-aanpak-matchfixing

X Noot
2

Kamerstuk 33 996, nr. 11


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De NOS-berichten inzake matchfixing

Het bericht 'Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing’, sportbonden boos'

De aanpak van matchfixing

Het fixen van matchfixing

De aanpak van matchfixing

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Matchfixing en het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl