Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving.Het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05452

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Meerderheid Nederlandse bedrijven voldoet na drie jaar nog niet aan privacywet»?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat kosten en inspanningen om de AVG-wetgeving op te volgen volledig op het bord komen te liggen van Europese bedrijven, terwijl die in hoge mate afhankelijk zijn van niet-Europese techgiganten?

Vraag 3

Bent u het eens met de observatie dat Nederlandse bedrijven een te slechte onderhandelingspositie hebben tegenover Amerikaanse techgiganten op het gebied van de implementatie van AVG-maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening van het CIO Platform dat de wetgever oproept om alleen toegang te verlenen aan de Europese markt als softwarebedrijven de AVG-eisen naleven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening van Ronald Verbeek, directeur van het Platform, namelijk dat niet de gebruiker van software, maar de ontwikkelaar verantwoordelijk moet zijn voor het implementeren van AVG-eisen? Zo ja, wat vindt u ervan dat de gebruikers van niet-veilige software een boete kunnen krijgen van 20 miljoen euro of 4% van hun jaarlijkse omzet? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de Nederlandse overheid meer moet doen om techgiganten te bewegen tot het implementeren van AVG-richtlijnen om op deze manier Nederlandse bedrijven te helpen in het beschermen van persoonsgegevens? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Financieele Dagblad, 6 april 2021, «Meerderheid Nederlandse bedrijven voldoet na drie jaar nog niet aan privacywet», https://fd.nl/economie-politiek/1379255/meerderheid-nederlandse-bedrijven-voldoet-na-drie-jaar-nog-niet-aan-privacywet

Indiener

Barbara Kathmann (PvdA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 20205 )

Publicatiedatum
7 April 2021Gerelateerd

De berichten ‘Door de privacywetgeving verdwijnen de slachtoffers van menshandel massaal uit beeld’ en ‘Minder meldingen seksuele uitbuiting, niet minder zaken’

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving.

De daling van de meldingen van mensenhandel vanwege een onjuiste interpretatie van de privacywetgeving

Het bericht 'Hack bij Apollo Vredestein toont zwakke cyberbeveiliging Nederlandse bedrijven' en het bericht 'Overheid wist wie kwetsbaar was, maar liet bedrijven toch gehackt worden'

De btw-aftrek op scholings-/opleidingskosten

Het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt

Het bericht ‘Opnieuw betwiste ruiming kippen door salmonella’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl