Tweedemonitor / Kamervraag / De onderbetaling van artiesten die in de media optredenDe onderbetaling van artiesten die in de media optreden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05446

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de onderbetaling van artiesten die in de media optreden (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Hoe staat het met de aangenomen motie Kwint c.s. die verzocht in overleg met de publieke omroep te komen tot een afspraak te komen waarin artiesten gewoon fatsoenlijk betaald worden voor hun diensten?1

Vraag 2

Klopt het – zoals Henk Westbroek schrijft in zijn column in Performers Magazine – dat van iedere euro die de publieke omroep besteedt aan muziekprogramma’s, hiervan 5 cent naar de artiest gaat? Vindt u dit eerlijk? Kunt u dit toelichten?2

Vraag 3

Worden momenteel op alle publieke tv- en radiokanalen artiesten betaald wanneer ze optreden? Zo ja, hoe hoog is deze vergoeding? Zo niet, waarom niet? Dat was toch met de Kamer afgesproken?

Vraag 4

Herkent u de uitspraak van Westbroek dat na 1 juni alles weer wordt zoals het was voor artiesten en dat zij niet langer betaald zullen krijgen voor hun optredens bij de publieke omroep? Wat gaat u doen om dit te voorkomen? Bent u – indien nodig – bereid om in gesprek te gaan met de landelijke en andere publieke omroepen teneinde te garanderen dat de motie Kwint c.s. alsnog volledig wordt uitgevoerd?


X Noot
1

Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 132

X Noot
2

Niks is normaal. Column Henk Westbroek in Performers Magazine, april 2021, p. 21


Gerelateerd

Het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland.

De onderbetaling van artiesten die in de media optreden

Bilaterale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Artiesten voor de 'field labs' die niet betaald krijgen

De onderbetaling van medewerkers bij de coronacallcenters

Een noodfonds voor de culturele sector

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl