Tweedemonitor / Kamervraag / De lerarenbeurs.De lerarenbeurs.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05445

Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de lerarenbeurs (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Hoeveel leraren hebben dit jaar een aanvraag gedaan voor de lerarenbeurs? Hoeveel daarvan zijn toegekend? Wat is het aantal herhaalaanvragen en het aantal nieuwe aanvragen?

Vraag 2

Kunt u garanderen dat alle leerkrachten die vorig jaar buiten de boot zijn gevallen nu wel hun aanvraag krijgen toegekend?

Vraag 3

Bent u bekend met de problemen op de website van DUO waardoor in de nacht van 31 maart op 1 april kort na middernacht de site niet bereikbaar was? Is er een verklaring voor?

Vraag 4

Mocht het aantal aanvragen weer opnieuw het budget overstijgen, bent u dan bereid om – gezien de Kamerdebatten en de ingediende moties en amendementen – het budget op te hogen zodat alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u voornemens om docenten die het afgelopen jaar de cursus of opleiding zelf hebben betaald te compenseren? Zo ja, met hoeveel en hoe wilt u dat regelen? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Lisa Westerveld (GL)

Peter Kwint (SP)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 20218 )

Publicatiedatum
7 April 2021Gerelateerd

De lerarenbeurs

Het terugbetalen van de lerarenbeurs

De lerarenbeurs.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl