Tweedemonitor / Kamervraag / De huisvesting van statushoudersDe huisvesting van statushouders

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05442

Vragen van de leden Jansen en Smolders (beiden FvD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de huisvesting van statushouders (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Kunt u een uitsplitsing geven van de nationaliteiten van de 11.000 vergunninghouders die u van plan bent dit halfjaar te huisvesten?

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe lang gemiddeld deze vergunninghouders in Nederland zijn?

Vraag 3

Kunt u toelichten waarom deze 11.000 mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen en waarom niet gekozen is voor terugkeer naar het land van herkomst?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoeveel van de 11.000 vergunninghouders een tijdelijke verblijfsvergunning hebben en hoeveel een permanente verblijfsvergunning?

Vraag 5

Hoeveel woningen zullen ongeveer nodig zijn om deze 11.000 vergunninghouders te huisvesten?

Vraag 6

Hoeveel Nederlandse woningzoekenden lopen hierdoor een woning mis?

Vraag 7

Hoeveel Nederlandse woningzoekenden zijn er op dit moment?

Vraag 8

Kunt u een inventarisatie maken van de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen per gemeente?

Vraag 9

Hoe ziet u de nieuwe taakstelling van de huisvesting van 11.000 vergunninghouders in verhouding tot het vervallen van de automatische voorrang van vergunninghouders op sociale huurwoningen per 1 juli 2017?

Vraag 10

Vreest u dat vergunninghouders in veel gemeenten voorrang zullen krijgen op Nederlandse woningzoekenden als gevolg van de nieuwe taakstelling?

Vraag 11

Deelt u de mening dat de wachttijden voor sociale huurwoningen zullen oplopen als u ieder halfjaar dergelijke aantallen vergunninghouders wil huisvesten?

Vraag 12

Wat is de consequentie voor gemeenten als zij hun doelstelling niet halen?


Indiener

Freek Jansen (FvD)

Hans Smolders (GvH)


Gericht

Ankie Broekers-Knol (VVD)


Access ( 20209 )

Publicatiedatum
7 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl