Tweedemonitor / Kamervraag / Het stopzetten van AMBER AlertHet stopzetten van AMBER Alert

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05439

Vragen van de leden Van der Werf en Smeets (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het stopzetten van AMBER Alert (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Politie stopt met AMBER Alert, tot grote verrassing van AMBER Alert»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten welke veranderingen in Burgernet hebben geleid tot het besluit om de functionaliteit Alertering Vermist Kind te integreren in Burgernet 0, zoals door u vermeld in de brief «Stand van zaken functionaliteit Alertering Vermist Kind»?2

Vraag 3

Welke technische en organisatorische vereisten waar Burgernet in 2017 nog niet aan voldeed worden nu wel behaald? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op het bereik en de samenwerkingspartners van Burgernet in vergelijking met AMBER Alert?

Vraag 4

In hoeverre is Burgernet in staat landelijke en internationale zoekacties uit te rollen met dezelfde effectiviteit als AMBER Alert?

Vraag 5

In hoeverre is de overschakeling naar Burgernet met voldoende waarborgen omkleed? Welke risico’s voorziet u in deze fase? Welke kosten zijn verbonden aan deze transitie?

Vraag 6

Bestaat door de grote naamsbekendheid en ervaring van AMBER Alert niet het risico van kapitaal- en kennisvernietiging door het niet langer ondersteunen daarvan? Hoe denkt u dit te kunnen voorkomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kathmann (PvdA), ingezonden 6 april 2021 (vraagnummer 2021Z05378).


X Noot
1

Nu.nl: 1 april 2021 Politie stopt met AMBER Alert, tot grote verrassing van AMBER Alert | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 668-57


Gerelateerd

Het stopzetten van de samenwerking met Amber Alert.

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Het stopzetten van AMBER Alert

De uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

De dreigende uitzetting van Davit en Nunë

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl