Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben’Het artikel ‘Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05381

2021Z05381

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben’

  • Bent u bekend met het artikel ‘Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben’ van 2 april jl.? 1)
  • Onderkent u dat de nationale politie al jaren kampt met een capaciteitstekort en dat dit naar verwachting pas in 2024 op peil is?
  • Wat is uw oordeel over het feit dat de nationale politie de aankomende jaren alle zeilen bij moet zetten om voldoende capaciteit te hebben en daarnaast een diversiteitsbeleid moet hanteren om aan de gewenste 35% te komen?
  • Deelt u de mening dat bij de selectie van kandidaten de kwaliteit voorop dient te staan? Zo ja, hoe borgt u dat de diversiteitsdoelstelling daaraan geen afbreuk gaat doen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van mening dat agenten zonder migratieachtergrond, die dezelfde opleiding hebben genoten als agenten met migratieachtergrond, net zo bekwaam zijn in het opnemen van een aangifte van discriminatie? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is uw oordeel over de toename van netwerken binnen de nationale politie? Draagt dit bij aan afname van de onderlinge verbondenheid en eenheid in teams bij de nationale politie?

1) nrc.nl: 1 april 2021 Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben - NRC

Indiener

Roelof Bisschop (SGP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 19725 )

Publicatiedatum
6 April 2021Gerelateerd

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het artikel ‘Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben’

Het bericht dat politieagenten worden verdacht van zeer zware mishandeling van een hond.

Het bericht '‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot'

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Het bericht ‘Geneeskundestudent met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd door opleiding en patiënt’

Het bericht dat de politie niet diverser wordt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl