Tweedemonitor / Kamervraag / De executie van ruim tien onbewapende mannen door Ethiopische soldatenDe executie van ruim tien onbewapende mannen door Ethiopische soldaten

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05380

2021Z05380

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Omtwikkelingssamenwerking over de executie van ruim tien onbewapende mannen door Ethiopische soldaten

1. Bent u bekend met de executie, waarvan gefilmde beelden onder meer vertoond zijn door CNN en de BBC, van ruim tien onbewapende mannen door Ethiopische soldaten, die zich afgelopen januari in de omgeving van het plaatsje Mahbere Dego in de regio Tigray heeft voorgedaan? 1)

2. Bent u bekend met de veroordeling van dit afschuwelijke geweld die de G7 hierover naar buiten heeft gebracht? 2)

3. Hebben Nederland en de hele Europese Unie zich al aangesloten bij deze veroordeling?

4. Deelt u met de G7 ook het oordeel dat het ‘essentieel is dat er er een onafhankelijk, transparant en onpartijdig onderzoek plaats vindt naar de gemelde misdaden’ en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdadige schending van mensenrechten ter verantwoording worden geroepen? Zo ja, welke concrete stappen zult u zetten om dit te bevorderen?

5. Bent u van oordeel dat dit bewijs van misdaden tegen de menselijkheid onderdeel vormt van een patroon van het extreem gewelddadige optreden van Ethiopische autoriteiten in de regio Tigray? 

6. Duidt dit patroon - van extreem seksueel en gender gerelateerd geweld, gedwongen huisuitzettingen en verplaatsing van duizenden burgers én gruwelijke massamoorden - in uw ogen op een bewust in gang gezette etnische zuivering? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke additionele sancties of andere maatregelen zouden hierop volgens u en/of de Europese Unie moeten volgen?

7. Worden de Nederlandse inspanningen gericht op humanitaire hulp aan en bestrijding van honger bij gevluchte burgers uit deze regio verder opgevoerd? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u al in staat (of bereid) om te onderzoeken hoe, bijvoorbeeld via steun aan maatschappelijke organisaties die toegang hebben tot de regio Tigray, meer informatie en bewijs over misdaden tegen de menselijkheid vergaard kunnen worden en deze beschikbaar kunnen worden gesteld aan autoriteiten met een mondiale jurisdictie?

1) BBC, m.b.v. Bellingcat, CNN, en Volkskrant 3 april 2021

2) https://globalnews.ca/news/7736449/canada-g7-ethiopia-violence/


Indiener

Tom van der Lee (GL)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 19726 )

Publicatiedatum
6 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl