Tweedemonitor / Kamervraag / De verplichte vaccinatie voor militairenDe verplichte vaccinatie voor militairen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05379

2021Z05379

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de minister van Defensie over de verplichte vaccinatie voor militairen.

1. Klopt het dat er een lijst bestaat waarop verplichte vaccinaties voor militairen zijn vastgelegd? Zo ja, klopt het dat de vaccins tegen COVID-19 onderdeel zijn van de betreffende lijst van verplichte vaccinaties voor militairen?

2. Klopt het dat wanneer militairen een COVID-19 vaccinatie weigeren, zij niet op uitzending mogen gaan en dus dienstongeschikt kunnen worden verklaard, wat kan leiden tot ontslag?

3. Bent u op de hoogte van de onrust binnen Defensie betreffende de directe of indirecte verplichting tot het nemen van een COVID-19 vaccin?

4. Kunt u de onrust bij militairen wegnemen door te bevestigen dat er op dit moment geen sprake is van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19, en hier in de toekomst ook geen sprake van zal zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u bevestigen dat er eveneens geen sprake zal zijn van een indirecte vaccinatieplicht voor militairen, bijvoorbeeld door militairen niet op uitzending te laten gaan wanneer zij besluiten geen COVID-19 vaccin te nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u op de hoogte van de onrust binnen Defensie betreffende de mogelijke bijwerkingen van de COVID-19 vaccins? Zo ja, wat gaat u doen om deze onrust weg te nemen?

7. Bent het ermee eens dat, zolang er sprake is van onzekerheid over de werkzaamheid en de langetermijngevolgen van de vaccins tegen COVID-19, het onethisch zou zijn om militairen de verplichting tot vaccinatie op te leggen, indien zij op uitzending willen gaan?


Indiener

Wybren van Haga (GvH)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 19727 )

Publicatiedatum
6 April 2021
Gerelateerd

Misstanden bij het Haga Lyceum

De verplichte vaccinatie voor militairen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Nederlandse militairen in Afghanistan

Vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

De werking van vaccinatie tegen COVID-19 bij patiënten die worden behandeld vanwege een auto-immuunziekte

De ‘losse eindjes ten aanzien van de compensatie van het AOW-gat van gewezen militairen’.

Het bericht ‘Militairen zonder handschoenen in ijskoud Polen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl