Tweedemonitor / Kamervraag / Het stopzetten van het Amber AlertHet stopzetten van het Amber Alert

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05378

2021Z05378

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van de leden Kathmann (PvdA) en Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het stopzetten van het Amber Alert 

1) Kent u het bericht 'Politie stopt met Amber Alert, tot grote verrassing van Amber Alert'? 1) en herinnert zich uw antwoorden over Amber Alert geuit tijdens het vragenuur van 12 december 2017? 2)

2) Deelt u de mening dat het waarschuwingssysteem Amber Alert ten aanzien van de vermissing van een kind een grote naamsbekendheid en bereik binnen Nederland heeft? Zo ja, in hoeverre is bij het besluit te stoppen met Amber Alert daar rekening mee gehouden en waarom wordt dit weggegooid? Zo nee, waarom niet?

3) Waar is uw veronderstelling, dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen, op gebaseerd? Welk onderzoek ligt hieraan ten grondslag?

4) Deelt u de mening dat bij kindontvoeringen het slachtoffer vaak naar het buitenland wordt ontvoerd? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het nationale systeem van Burgernet daar geen rol in kan spelen terwijl Amber Alert wel internationaal actief is? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe kan voorkomen worden dat waarschuwingen over vermiste kinderen verloren raken tussen de hoeveelheid berichten over tal van andere onderwerpen via Burgernet?

6) Welk bedrag wordt bespaard door Amber Alert stop te zetten en waarschuwingen over kindvermissingen onder te brengen bij Burgernet? Staat dit in verhouding tot de investeringen in Amber Alert die geleid hebben tot een effectief systeem van waarschuwingen in het geval van vermiste kinderen?

7) Is er overleg met Amber Alert geweest over de stopzetting van Amber Alert? Zo ja, wanneer en zijn argumenten van Amber Alert om door te gaan meegenomen in de overweging om toch daarmee te stoppen? Zo ja, hoe is er dan toch tot dat besluit gekomen?

8) Waarom was u in 2017 nog “zeer enthousiast […] over Amber Alert” en benadrukte u nog uitdrukkelijk het succes van Amber Alert en stelde dat Amber Alert “zich de afgelopen jaren [heeft] bewezen en zal dat in de toekomst ook doen”?2) en waarom bent u nu blijkbaar minder enthousiast geworden?

9) Deelt u de mening dat uit niets blijkt dat Burgernet ten aanzien van waarschuwingen van kindontvoeringen effectiever zal worden dan Amber Alert en wellicht zelfs minder effectief? Zo ja, waarom stopt u dan toch met Amber Alert? Zo nee, waar blijkt het tegendeel dan precies uit?

10) Wilt u terugkomen op het besluit om met Amber Alert te stoppen? Zo nee, waarom niet?

11) Kunt u bovenstaande vragen afzonderlijk beantwoorden?

1) nu.nl: 1 april 2021 "Poltie stopt met AMBER Alert, tot grote verrassing van AMBER Alert" https://www.nu.nl/binnenland/6125443/politie-stopt-met-Amber-alert-tot-grote-verrassing-van-Amber-alert.html?redirect=1

2) Stenogram Vragenuur: Vragen van het lid Arno Rutte aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat AMBER Alert dreigt te verdwijnen (2018D17340); https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/ff3177f1-b8cc-42cd-aeec-b1f82850d57b


Gerelateerd

Het stopzetten van het Amber Alert

Het stopzetten van AMBER Alert

Het stopzetten van de samenwerking met Amber Alert.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken

FATCA en de Accidental Americans

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl