De aanpak van matchfixing

2021Z05376

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van de leden Kathmann en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van matchfixing

1. Bent u bekend met het bericht ‘Sporttribunaal: wij kunnen matchfixing niet meer aan, overheid moet dat doen’? 1)

2. Bent u het ermee eens dat matchfixing adequaat en effectief bestreden moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening van het Instituut Sportrechtspraak dat ze niet genoeg middelen en bevoegdheden hebben om matchfixing tegen te gaan? Zo ja, welke gevolgen verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van het Instituut Sportrechtspraak dat de politie en de FIOD te weinig doen om het instituut te helpen met onderzoek naar matchfixing? Zo ja, hoe gaat u zorgen dat er meer gaat gebeuren? Zo nee, waaruit blijkt dan dat politie en FIOD wel voldoende doen?

5. Kent u signalen die er op duiden dat het vaak de georganiseerde criminaliteit is die achter matchfixing zit? Zo ja, wat is de aard van die signalen? Zo nee, kan dat te maken hebben met het feit dat matchfixing onvoldoende door aandacht van politie of FIOD heeft?

6. Deelt u de mening dat het voorkomen en bestrijden van matchfixing niet alleen aan private partijen dient te worden overgelaten? Zo ja, wat doen overheden tegen matchfixing en acht u dat afdoende?

7. Bent u bereid om samen met het Instituut Sportrechtspraak te kijken hoe de aanpak van matchfixing effectiever kan? Zo ja, kunt u daarbij ook de mogelijkheid van een matchfixingautoriteit betrekken met bevoegdheden om matchfixingnetwerken op te sporen? Zo nee, waarom niet?


1) NOS, 1 april 2021, 'Sporttribunaal: 'Wij kunnen matchfixing niet meer aan, overheid moet dat doen'', https://nos.nl/artikel/2375042-sporttribunaal-wij-kunnen-matchfixing-niet-meer-aan-overheid-moet-dat-doen.html

Indiener(s)
Tweedemonitor