Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de VS georganiseerde klimaattopHet bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de VS georganiseerde klimaattop

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05319

2021Z05319

(ingezonden 2 april 2021)

Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de VS georganiseerde klimaattop.

 • Kent u de berichten ‘President Biden Invites 40 World Leaders to Leaders Summit on Climate’ 1) en ‘Nederland is allang geen leider meer op klimaatgebied’? 2)
 • Klopt het dat Nederland niet is uitgenodigd voor deze door de VS georganiseerde klimaattop?
 • Hoe gaat u zich op de hoogte stellen van de informatie die zal worden uitgewisseld op deze internationale klimaattop, meer specifiek de informatie die zal worden ingebracht door de aanwezige internationale klimaatkoplopers?
 • Gaat u na afloop contact opnemen met de deelnemers van deze klimaattop? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe gaat u de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de informatie die zal worden uitgewisseld op deze internationale klimaattop, meer specifiek de informatie die zal worden ingebracht door de aanwezige internationale klimaatkoplopers?
 • Kunt u een actuele stand van zaken geven met betrekking tot de Nederlandse inzet bij de internationale klimaattop in Glasgow (COP26) die vooralsnog in november 2021 zal worden georganiseerd?
 • Erkent u dat het uitblijven van een uitnodiging voor de door de VS georganiseerde klimaattop (terwijl diverse internationale klimaatkoplopers wel mogen deelnemen) een pijnlijke bevestiging is van de gebrekkige internationale status van Nederland als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 • Wat zegt het u dat Nederland internationaal niet wordt gezien als internationale klimaatkoploper?
 • Erkent u dat dit een logisch gevolg is van de ontoereikende inspanningen van dit kabinet en vorige kabinetten om de klimaatcrisis aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
 • Herinnert u zich dat u dit kabinet aankondigde als ‘het groenste kabinet ooit’ en dat u Nederland meermaals afschilderde als internationale klimaatkoploper?
 • Erkent u dat deze grootspraak haaks staat op de barre realiteit waarin Nederland onder andere kwam aanzetten met een boterzachte klimaatwet, het klimaatakkoord op diverse onderdelen liet dicteren door grote vervuilers, onderaan bungelt wat betreft het aandeel duurzame energie, liever naar de Hoge Raad stapte dan dat er actie werd ondernomen om het Urgenda-doel te halen en dat dit Urgenda-doel vervolgens ook werd gemist? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat er een crisisaanpak nodig is voor de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat het aankomende kabinet zo snel mogelijk, zo veel mogelijk moet doen om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u deze vragen beantwoorden voor aanvang van de door de VS georganiseerde klimaattop op 22 en 23 april?

1) White House, 26 maart 2021 ‘President Biden Invites 40 World Leaders to Leaders Summit on Climate’ (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/26/president-biden-invites-40-world-leaders-to-leaders-summit-on-climate/)

2) De Volkskrant, 30 maart 2021 ‘Nederland is allang geen leider meer op klimaatgebied’ (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-nederland-is-allang-geen-leider-meer-op-klimaatgebied~b8614d78/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)


Gerelateerd

Het bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de VS georganiseerde klimaattop

Aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties.

Het bericht ‘Chili toch geen gastheer klimaattop’

De mogelijkheid om de trein naar de klimaattop in Madrid te gaan

Georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het diversiteitsbeleid bij de politie

De oproep van burgemeesters meer te investeren in de handhavingscapaciteit van de Belastingdienst voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl