Het bericht Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol

2021Z05263

(ingezonden 1 april 2021)

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol'

  • Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol', d.d. 1 april jongstleden? 1)
  • Welke maatregelen gaat u nemen om Curaçao te ondersteunen, en op welke termijn?
  • Bent u bereid de Zr.Ms. Karel Doorman in te zetten om beschikbaarheid van zorg te waarborgen op (onder meer) Curaçao? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
  • Kunt u, mede gezien de ernstige situatie, deze en de eerder ingediende vragen op de kortst mogelijke termijn beantwoorden? 2)

1) NOS, 1 april 2021, 'Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol' (https://nos.nl/artikel/2374953-curacao-kan-geen-coronapatienten-meer-opnemen-ic-ligt-helemaal-vol.html). 

2) Vraagnummer 2021Z04841 (ingezonden 23 maart 2021). 

Indiener(s)Tweedemonitor