Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Alarmerende situatie: Braziliaanse virusvariant drie keer dodelijker voor twintigers'Het bericht ‘Alarmerende situatie: Braziliaanse virusvariant drie keer dodelijker voor twintigers'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05262

2021Z05262

(ingezonden 1 april 2021)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Alarmerende situatie: Braziliaanse virusvariant drie keer dodelijker voor twintigers'

  • Wat is uw reactie op het bericht ‘Alarmerende situatie: Braziliaanse virusvariant drie keer dodelijker voor twintigers'? 1)
  • Hoe wijdverspreid is deze variant aanwezig in Nederland?
  • Wat is uw reactie op de hogere besmettelijkheid van deze variant?
  • Wat is uw reactie op de hogere sterfte (drie keer hoger onder twintigers) die deze variant veroorzaakt?
  • Hoe verhoudt deze variant zich tot andere virusmutaties die aanwezig zijn in Nederland en wat zijn de prognoses voor de komende maanden?
  • Wat gaat u doen om deze variant zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Moeten bijvoorbeeld nieuwe vliegverboden worden afgekondigd nu elders uitbraken ontstaan, zoals in Canada? 2)
  • In hoeverre kan een gewijzigde strategie in de vaccinatiecampagne een rol spelen in het bestrijden van deze variant? Wordt hierover nagedacht?
  • Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden voorafgaand aan het eerstvolgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?
  • Volkskrant, 29 maart 2021, ''Alarmerende situatie': Braziliaanse virusvariant drie keer dodelijker voor twintigers' (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alarmerende-situatie-braziliaanse-virusvariant-drie-keer-dodelijker-voor-twintigers~b0ff582d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).
  • Twitterbericht Eric Feigl-Ding, 27 maart 2021 (https://twitter.com/DrEricDing/status/1375617997046435845).


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl