Tweedemonitor / Kamervraag / Sancties voor racisme en discriminatie binnen de politieSancties voor racisme en discriminatie binnen de politie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05261

2021Z05261

(ingezonden 1 april 2021)

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over sancties voor racisme en discriminatie binnen de politie. 

1) Kent u het bericht 'Dit werd gezegd in de omstreden appgroep van Rotterdamse agenten' en het bericht 'Korpsleiding gaat praten met agenten na onrust over 'milde' aanpak racisme'? 1) 2)

2) Deelt u de mening dat racisme en discriminatie binnen de politie het draagvlak van de politie naar buiten toe aantasten en tot verdeeldheid of onbegrip kunnen leiden binnen de politieorganisatie als dit probleem niet goed wordt aangepakt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat binnen en buiten de politieorganisatie geuit onbegrip over de laagte van straffen in geval van racisme binnen de politie een indicatie kan voor het feit dat die straffen te laag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat bij disciplinaire straffen voor racisme en discriminatie binnen de politie voorkomen moet worden dat de schijn ontstaat dat de politieorganisatie dergelijk wangedrag zelf te laag bestraft? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5) Wilt u bezien of het disciplinaire sanctiemodel van de politie aangescherpt dient te worden? Zo ja, waarom en hoe gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening dat een eigen tuchtrecht voor de politie kan bijdragen aan een onafhankelijke en transparante beoordeling van plichtsverzuim door politiemedewerkers, waaronder uitingen van racisme en discriminatie? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?

1) NOS, 30 maart 2021, 'Dit werd gezegd in de omstreden appgroep van Rotterdamse agenten', https://nos.nl/artikel/2374750-dit-werd-gezegd-in-de-omstreden-appgroep-van-rotterdamse-agenten.html

2) NOS, 12 maart 2021, 'Korpsleiding gaat praten met agenten na onrust over 'milde' aanpak racisme', https://nos.nl/artikel/2372381-korpsleiding-gaat-praten-met-agenten-na-onrust-over-milde-aanpak-racisme.html


Gerelateerd

De huidige stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Nederland.

Het bericht dat een klokkenluider bij de politie ernstig gepest werd

Het racisme tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior

Sancties voor racisme en discriminatie binnen de politie

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

De impact van racisme op de gezondheid.

Het bericht ‘Politiechef die racisme aankaartte weggestuurd’

Het bericht 'Medewerkers maken zwartboek discriminatie'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl