Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat 11.000 vergunninghouders in de tweede helft van dit jaar een woning moeten krijgenHet bericht dat 11.000 vergunninghouders in de tweede helft van dit jaar een woning moeten krijgen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05129

Vragen van de leden Markuszower en Kops (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 11.000 vergunninghouders in de tweede helft van dit jaar een woning moeten krijgen (ingezonden 30 maart 2021).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat Nederland een woningtekort heeft van zo’n 300.000 woningen en het daardoor voor de gewone Nederlander haast onmogelijk is een geschikte woning te vinden?1

Vraag 2

Hoe haalt u het in uw hoofd om 11.000 gelukszoekers binnen een half jaar een woning te geven terwijl Nederlanders vaak jaren moet wachten op geschikte woonruimte?2

Vraag 3

Bent u het eens dat deze voorkeursbehandeling van gelukszoekers een klap in het gezicht is van al die Nederlanders die geen woning kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het op stel en sprong regelen van woningen voor deze gelukszoekers pure discriminatie is van de gewone Nederlander? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid deze 11.000 gelukszoekers geen woning toe te wijzen, maar een enkeltje thuisland zodat deze woningen vrij blijven voor Nederlandse woningzoekers en de grenzen te sluiten voor nieuwe gelukszoekers? Zo nee, waarom niet?


X Noot
2

Rijksoverheid: 29 maart 2021 Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 vergunninghouders | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl


Gerelateerd

Berichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequenties

Het bericht dat 11.000 vergunninghouders in de tweede helft van dit jaar een woning moeten krijgen

De huisvesting van statushouders

RANOV-vergunninghouders

De bureaucratie waarmee Ranov-vergunninghouders worden tegengewerkt bij het verkrijgen van het Nederlanderschap

De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

Het bericht ‘Planbureau: investeren in duurzamere eigen woning veelal niet rendabel’

De gruwelijke overval in de woning van PSV-spits Zahavi

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl