Tweedemonitor / Kamervraag / Buitensporig geweld door politie en ME bij demonstratiesBuitensporig geweld door politie en ME bij demonstraties

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05059

Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over buitensporig geweld door politie en ME bij demonstraties (ingezonden 29 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de verhoren van verschillende politieagenten door de BPOC (Buiten Parlementaire Onderderzoekscommissie)?1

Vraag 2

Hoe duidt u deze verhoren?

Vraag 3

Bent u bekend met de beelden van demonstraties onder andere op het Malieveld in Den Haag en Museumplein in Amsterdam waarop te zien is dat zowel door de politie als door de ME excessief geweld wordt gebruikt tegen vreedzaam demonstrerende burgers?

Vraag 4

Hoe duidt u dit geweld? Bent u ook van mening dat hier sprake is van excessief geweld jegens burgers?

Vraag 5

Wie is eindverantwoordelijk voor de acties van de politie?

Vraag 6

Wie is eindverantwoordelijk voor de acties van de ME?

Vraag 7

Hoe ziet u uw eigen rol, als Minister van J&V, bij het voorkomen van excessief geweld door de politie en de ME tegen vreedzaam demonstrerende burgers?


X Noot
1

BPOC, «Transcripties van politieverhoren», https://bpoc2020.nl/verhoren/#pv


Gerelateerd

Misstanden bij het Haga Lyceum

De gang van zaken rondom de demonstratie d.d. 21 juni 2020 op het Malieveld tegen de anderhalvemetersamenleving

Voortdurende demonstraties in Marokko

Buitensporig geweld door politie en ME bij demonstraties

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl