Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met StatuutHet bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04974

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut (ingezonden 25 maart 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut dd 23 maart jl?1

Vraag 2

Heeft bij het opstellen van de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) juridische toetsing plaatsgevonden? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wie is verantwoordelijk voor juridische toetsing voorafgaand aan de adviesaanvraag aan de Raad van State?

Vraag 4

Is er voorafgaand aan de informele operationaliteit getoetst of de Rijkswet in lijn is met het Statuut? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Indien de Rijkswet als gevolg van het (nog niet openbare) advies van de Raad van State aanpassingen krijgt, welke gevolgen heeft dat voor de informele operationaliteit?

Vraag 6

Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de steunverlening?

Vraag 7

Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de hervormingsvoorwaarden?

Vraag 8

Wat zijn de gevolgen voor een Rijkswet die strijdig is met het Statuut?

Vraag 9

Waarom is niet zoals door de Kamer gevraagd vooraf advies aan de Raad van State gevraagd?


Gerelateerd

Het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut

Voorwaarden van noodsteun en de brief aan de Kamercommissie KR (11 augustus 2020) over het ontwerp consensus rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken’

Het bericht ‘Kabinet geeft groen licht voor volledig vuurwerkverbod in Apeldoorn, maar Raad van State twijfelt’

Het bericht 'Vertraging woningbouw dreigt na uitspraak Raad van State'

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het mislukken van de bijeenkomst van de Arctische Raad

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl