Tweedemonitor / Kamervraag / Het advies van de politie om na intimidatie online onder een andere naam verder te gaanHet advies van de politie om na intimidatie online onder een andere naam verder te gaan

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04892

Vragen van de leden Paternotte (D66) en Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het advies van de politie om na intimidatie online onder een andere naam verder te gaan (ingezonden 24 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een lokale politicus door de politie werd geadviseerd zijn twitternaam te veranderen nadat hij melding had gemaakt van intimidatie? Kunt u bevestigen of dit het geval is?1

Vraag 2

Hoe zou u de actie duiden van de politie om iemand naar aanleiding van intimidatie te adviseren niet langer onder zijn eigen naam zijn mening te uiten online? Welk signaal zou er worden afgegeven aan de daders als dit advies zou worden opgevolgd?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de overheid het recht om open en vrij je mening te uiten juist dient te beschermen? Zo ja, hoe strookt dit advies met die constatering?

Vraag 4

Kunt u aangeven of dit advies in lijn is met het beleid ten aanzien van aangiften en meldingen van (online) intimidatie? Zo ja, wat is de onderbouwing voor dit beleid? Zo nee, wat kunt u doen om de kennis binnen de politie van omgang met meldingen van (online) intimidatie te vergroten?


Gerelateerd

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het advies van de politie om na intimidatie online onder een andere naam verder te gaan

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Intimidatie van huurders door huisbazen

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht ‘Zorgen over seksuele intimidatie op scholen: 'Het staat vaak niet op het netvlies'’.

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht dat een klokkenluider bij de politie ernstig gepest werd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl