Tweedemonitor / Kamervraag / De ontwikkelingen van de gezondheidssituatie op Bonaire en CuraçaoDe ontwikkelingen van de gezondheidssituatie op Bonaire en Curaçao

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04841

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Diertens (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkelingen van de gezondheidssituatie op Bonaire en Curaçao (ingezonden 23 maart 2021).

Vraag 1

Kunt u aangeven hoeveel ziekenhuisopnames er op dit moment zijn door de Covid-19 besmetting op Bonaire?

Vraag 2

Hoeveel van deze ziekenhuisopnames verblijven op Bonaire en hoeveel verblijven elders? Hoeveel daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg?

Vraag 3

Is het u bekend of er problemen zijn met het callcenter op Bonaire? Zo ja, ziet u mogelijkheden dit te verbeteren? Zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen?

Vraag 4

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vaccinaties op Bonaire? Is er voldoende capaciteit beschikbaar omtrent de logistiek die verband houdt met het vaccineren?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel ziekenhuisopnames er op dit moment zijn door de Covid-19 besmetting op Curaçao? Hoeveel daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg?

Vraag 6

Is het u bekend of er sprake is van maatregelen om de reguliere gezondheidszorg af te schalen op Curaçao? Zo ja, welke gevolgen heeft dit? Zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen?

Vraag 7

Is er een risico op overbelasting van de intensieve zorg, en zo ja, bent u bereid de ZMS Karel Doorman in te zetten om beschikbaarheid van zorg te waarborgen op de eilanden?

Vraag 8

Overweegt u voor reizigers vanaf Aruba, Curaçao en Bonaire naar Nederland tijdelijk een negatieve PCR-test verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Antje Diertens (D66)

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Raymond Knops (CDA)


Access ( 19975 )

Publicatiedatum
23 Maart 2021Gerelateerd

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

De berichten ‘Verzet tegen nieuwe vrachthaven Bonaire, aanleg zou ‘ecocide’ zijn’ en het bericht ‘conservebonaire.org opposes Hato port’

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De ontwikkelingen van de gezondheidssituatie op Bonaire en Curaçao

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

Een promotiefilm voor het songfestival op Bonaire

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl