Tweedemonitor / Kamervraag / Anonieme bedreiging en intimidatie op huisadressenAnonieme bedreiging en intimidatie op huisadressen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04811

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over anonieme bedreiging en intimidatie op huisadressen. (ingezonden 22 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met anonieme bedreigingen en intimidatie op huisadressen, zoals door «Vizier op Links»? Deelt u de mening dat deze praktijken onacceptabel en niet te tolereren zijn?1

Vraag 2

Hoeveel meldingen en aangiftes zijn hier al van ontvangen? Wat is de status daarvan?

Vraag 3

Zijn dergelijke bezoeken aan huisadressen met het achterlaten van dit soort «waarschuwingen» – met als overduidelijk doel te intimideren – strafbaar? Zo nee, op welke wijze kan dit worden aangepakt? Bent u bereid daarnaar te kijken, omdat dit voor de mensen die dit meemaken zeer bedreigend kan zijn en het de vrijheid van meningsuiting ernstig kan belemmeren?

Vraag 4

Wat gaat u doen om mensen die dit meemaken te beschermen en de boodschappers van intimiderende berichten aan te pakken?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Anonieme bedreiging en intimidatie op huisadressen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Intimidatie van huurders door huisbazen

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht ‘Zorgen over seksuele intimidatie op scholen: 'Het staat vaak niet op het netvlies'’.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Anonieme OV-chipkaart is niet anoniem’, betoogt Michiel Jonker’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl