Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’Het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04810

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang» (ingezonden 22 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang»?1

Vraag 2

Wat is uw appreciatie van de feitelijke constatering dat steeds meer studenten die zich niet kunnen vinden in de politiek correcte dogma’s die breed worden gehanteerd in het hoger onderwijs daar geestelijk ernstig onder lijden?

Vraag 3

Onderkent u dat deze situatie krachtig ter hand moet worden genomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om de monocultuur van linkse meningen die in toenemende mate heerst in het hoger onderwijs aan te pakken op dezelfde manier waarop dat nu gebeurt in Frankrijk?2 Zo nee, waarom onderkent Frankrijk deze problematiek van beknotting van de vrijheid van meningsuiting en van de vrije wetenschapsbeoefening wél en u niet?

Vraag 5

Bent u bereid om de strekking van de motie van het lid Beertema3 die pleit voor een gedragscode om zich neutraal te uiten, ongeacht de politieke richting van de docent, mee te nemen in het regeerakkoord van het volgende kabinet? Zo nee, waarom niet en op welke wijze stelt u dan voor om misstanden zoals in het artikel beschreven, te voorkomen?


X Noot
1

Opiniez, d.d. 20 maart 2021, «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang», https://opiniez.com/2021/03/20/studenten-lijden-onder-politiek-correcte-groepsdwang/gert-reedijk/

X Noot
2

EW Magazine, d.d. 22 februari 2021, «Verzet tegen woke-cultuur op Franse en Britse universiteiten», https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2021/02/verzet-tegen-woke-cultuur-op-franse-en-britse-universiteiten-806446/

X Noot
3

Kamerstuk 29 240, nr. 102


Gerelateerd

Het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Meer dan 100 Nederlandse studenten die hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten

Het bericht explosie aantal eerstejaars economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten

Studenten aan de TU Delft die zijn opgelicht door nep-verhuurders

Het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl