Tweedemonitor / Kamervraag / Leerlingen in het voortgezet onderwijs die op 1,5 meter moeten sporten in de buitenlucht.Leerlingen in het voortgezet onderwijs die op 1,5 meter moeten sporten in de buitenlucht.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04649

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over leerlingen in het voortgezet onderwijs die op 1,5 meter moeten sporten in de buitenlucht. (ingezonden 16 maart 2021).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) 1,5 meter afstand moeten houden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding die buiten worden gehouden?

Vraag 2

Hoe verhoudt dit zich tot het feit dat deze afstand bij sportverenigingen niet gehouden hoeft te worden bij dezelfde leeftijdsgroep?

Vraag 3

Bent u het met de vragensteller eens dat de kwaliteit en het plezier van lessen bewegingsonderwijs sterk vooruit kunnen gaan door het verantwoord loslaten van deze maatregel in de buitenlucht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid de 1,5 meter los te laten voor lessen bewegingsonderwijs in het vo in de buitenlucht?

Vraag 5

Kunt u deze vragen beantwoorden voor 24 maart a.s.?


Gerelateerd

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die op 1,5 meter moeten sporten in de buitenlucht.

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over scholen die hun eigen regels voor aantallen toetsen op één dag aan hun laars lappen

Het bericht dat na het voortgezet speciaal onderwijs de meeste leerlingen een uitkering wacht.

Consequenties van de corona-crisis voor examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs bij de slaag-zakregeling die via een staatsexamen hun diploma moeten behalen

De effecten van de Coronacrisis op het voortgezet speciaal onderwijs

De begeleiding van leerlingen in en de kwaliteit van het particulier onderwijs

Het bericht dat Pim wil en kan leren, maar niet naar vwo mag

Het onderzoek waaruit het maatschappelijk rendement van sport en bewegen in Nederland blijkt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl