Tweedemonitor / Kamervraag / De problemen met briefstemmenDe problemen met briefstemmen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04645

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de problemen met briefstemmen (ingezonden 16 maart 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Voorlopig resultaat eerste gemeente: veel problemen met poststemmen»?1

Vraag 2

Over welke signalen naast die uit de gemeente Bernheze beschikt u over het aantal ongeldige poststemmen? Welk percentage poststemmen kan er naar schatting ongeldig zijn?

Vraag 3

Deelt u de mening dat als een substantieel van de poststemmen ongeldig blijkt te zijn, dat een indicatie is dat de procedure van het stemmen per post toch te gecompliceerd is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat als het aantal ongeldige poststemmen verhoudingsgewijs veel hoger is dan het normale aantal ongeldige stemmen dat het dan niet aanvaardbaar is dat dat deel van de stemmen verloren gaat?

Vraag 5

Deelt u de mening indien een poststem ongeldig is omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten dat het belang van het meetellen van een dergelijke stem in dit uitzonderlijke geval groter is dan het stemgeheim? Zo ja, gaat u alsnog toestemming geven om deze stemmen toch mee te laten tellen? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19889 )

Publicatiedatum
16 Maart 2021
Gerelateerd

Aanhoudende berichten over ongeldige briefstemmen

Het bericht dat 65.000 stemmen van 70-plussers niet zijn meegeteld door fouten bij briefstemmen

Het nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmen

De aanpassing van de procedure omtrent het geldig verklaren en het tellen van binnengekomen briefstemmen.

Het verloop van het verkiezingsproces inzake de komende Tweede Kamerverkiezing

De problemen met briefstemmen

Stemmen per brief

De berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl