Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële steun aan Sint MaartenDe financiële steun aan Sint Maarten

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04529

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiële steun aan Sint Maarten (ingezonden 12 maart 2021).

Vraag 1

Deelt u de opvatting van de meerderheid van de politiek op Sint Maarten dat de grote financiële steun aan de bewoners van het eiland een vorm van onderdrukking, racisme en kolonialisme is?1

Vraag 2

Deelt u de zorg dat deze investeringen voor de bewoners van Sint Maarten alleen mogelijk zijn als daarvoor voldoende steun is in de lokale politiek?

Vraag 3

Bent u bereid om de steun op te schorten en eerst in gesprek te gaan met het parlement van Sint Maarten om te bezien of de plannen voor steun in de huidige situatie nog uitvoerbaar zijn?

Vraag 4

Bent u bereid om de regering van Sint Maarten te vragen om snel een referendum te organiseren over het voorstel om onafhankelijk te worden?

Vraag 5

Welke mogelijkheden ziet u zelf om een vorm van volksraadpleging te organiseren op Sint Maarten en de mening te peilen van de bevolking?


Gerelateerd

De petitie van Sint Maarten

De berichten ‘Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen’ en ‘Sint Maarten weigert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan’

Berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'

Het bericht ‘Dagelijks rechten geschonden’ inzake het gevangeniswezen op Sint Maarten

De financiële steun aan Sint Maarten

Het herstel van het vliegveld van Sint Maarten

Het gevangeniswezen van Sint Maarten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl