Tweedemonitor / Kamervraag / Het gedrag van zorgverzekeraars inzake voorschrijven op basis van medische noodzaakHet gedrag van zorgverzekeraars inzake voorschrijven op basis van medische noodzaak

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04519

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het gedrag van zorgverzekeraars inzake voorschrijven op basis van medische noodzaak (ingezonden 12 maart 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie met betrekking tot de onderhands toegestuurde casus?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat patiënten de dupe worden van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat apothekers onder druk worden gezet door zorgverzekeraars om zoveel mogelijk preferente middelen af te leveren en ze geen overeenkomst krijgen wanneer ze dit niet doen?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat de tarieven voor een uitgifte lager worden naarmate apothekers afwijken van de preferente middelen en dat receptvergoedingen hoger liggen als apothekers meer preferente middelen afgeven? Moet niet de werkelijke noodzaak voor medisch noodzakelijke recepten leidend zijn?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat zorgverzekeraars apothekers niet toestaan «bovengemiddeld» te weinig preferente middelen af te leveren, wat relatief is en waardoor apothekers afhankelijk zijn van collega’s en hun preferentiegraden, waardoor ze er soms pas achteraf achterkomen in welk profiel zij zitten?2

Vraag 6

Wat vindt u ervan dat apothekers klem zitten tussen de belangen van de patiënt, de zorgverzekeraar en het voorschrijfgedrag van de arts?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat de zorgverzekeraar contact zegt op te nemen met de apotheker, dit vervolgens niet doet en naar de apotheker blijft wijzen, terwijl dit het gevolg is van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Deelt u de mening dat wanneer de arts beslist dat er sprake is van medische noodzaak voor een niet-preferent middel, de zorgverzekeraar zich hieraan dient te houden en niet op de stoel van de arts moet gaan zitten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Hoeveel denken zorgverzekeraars te kunnen besparen door middel van dit beleid?

Vraag 10

Deelt u de mening dat eventuele financiële besparingen die nu worden gemaakt, de uiteindelijke gezondheidskosten niet waard zijn?

Vraag 11

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

Casus onderhands toegestuurd.

X Noot
2

Coöperatie VGZ, april 2020, «Toelichting Apotheekprofielen 2021» (Toelichting op Apotheekprofielen 2021 webversie april definitief.pdf).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen

Het bericht dat zorgverzekeraars voor miljoenen euro’s beleggen in farmaceutische bedrijven

Het gedrag van zorgverzekeraars inzake voorschrijven op basis van medische noodzaak

De brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Zorgverzekeraars die ALS-patiënten op oneigenlijke gronden overhevelen naar de langdurige zorg.

Het bericht dat zorgverzekeraars hun afspraken met huisartsen niet nakomen

De negatieve gebruikservaringen met Amfexa

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl