Tweedemonitor / Kamervraag / Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04480

2021Z04480

(ingezonden 11 maart 2021)

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

 • Bent u op de hoogte van het controversieel verklaren van diverse brieven in het dossier Lelystad Airport door de Kamer?
 • Bent u op de hoogte van de keuze van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om deze controversieelverklaringen naast zich neer te leggen?[1] [2]
 • Kent u de Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de minister van LNV over deze gang van zaken?[3]
 • Bent u op de hoogte van de aanhoudende controverses rondom de stikstofberekeningen in het dossier Lelystad Airport?[4] [5] [6] [7] [8]
 • Erkent u dat het voortzetten van de vergunningsprocedure voor Lelystad Airport invloed kan hebben – hoewel de Kamer heeft verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier – op de toekomstige besluitvorming over Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?
 • Deelt u de mening dat het ongepast en democratisch gezien ook zeer onwenselijk is om een controversieelverklaring te negeren? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat de reactietermijn waar de minister van LNV zich op beroept, een termijn van orde is zonder verplichtend karakter, waardoor de minister van LNV wel degelijk de mogelijkheid heeft om de controversieelverklaring te respecteren en het verzoek van de Kamer te honoreren om geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier? Zo nee, waarom niet?
 • Kent u bijvoorbeeld de mogelijkheid om vooralsnog geen besluit te nemen en/of de beslistermijn op de aanvraag op te schorten, op basis van overmacht vanwege de controversieelverklaring door de Kamer? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat u via de staatsdeelneming Schiphol (eigenaar van Lelystad Airport) er bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport op aan kan dringen dat de aanvrager de vertraging in de behandeling van de natuurvergunning accepteert, zodat de controversieelverklaring door de Kamer alsnog gerespecteerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat u de minister van LNV daarmee de helpende hand kan aanreiken bij het respecteren van het verzoek van de Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten in het dossier Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om contact op te nemen met de minister van LNV om kenbaar te maken dat het opschorten van de behandeling van de natuurvergunning voor Lelystad Airport wat u betreft acceptabel is, zeker als daarmee de controversieelverklaring door de Kamer gerespecteerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 • Wat was uw inzet en wat is in de nabije toekomst om bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport erop aan te dringen om vertraging te accepteren als gevolg van het opschorten van de behandeling van de natuurvergunning?
 • Erkent u dat investeringen in fossiele sectoren haaks staan op wat nodig is om de klimaatcrisis te beteugelen? Zo nee, waarom niet?
 • Erkent u dat er vanwege de klimaatcrisis een flinke krimp van het vliegverkeer nodig is?
 • Deelt u de mening dat Lelystad Airport mede daarom een overbodig vliegveld is?
 • Erkent u dat het openen van een extra vliegveld voor commercieel vliegverkeer, middenin de klimaatcrisis, onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om uw invloed aan te wenden om er bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport op aan te dringen om de aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u deze vragen nog vóór de Tweede Kamerverkiezingen beantwoorden?

[1] Kamerstukken 31936, nr. 838 

[2] Kamerstukken 31936, nr. 839 

[3] Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Lelystad Airport; ingezonden op 24 februari 2021; 2021Z03657. 

[4] Ingenieur Adegeest ontdekt opnieuw forse fouten in milieurapport Lelystad Airport: 'Het is je reinste oplichterij' - EenVandaag (avrotros.nl)

[5] Stikstofmodel Lelystad Airport blijkt gemanipuleerd door Ministerie I&W – SATL – Lelystad (satl-lelystad.nl)

[6] Opnieuw fouten in berekeningen Lelystad Airport, meer stikstofuitstoot dan berekend - RTV Oost

[7] Alwéér een misser in stikstofberekening Lelystad Airport: ‘Het gaat maar door’ | Lelystad | destentor.nl

[8] Tweede Kamerfracties eisen opheldering over foute stikstofberekeningen Lelystad Airport | Lelystad Airport | destentor.nl


Gerelateerd

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Lelystad Airport

Schiphol en Lelystad Airport

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl