Tweedemonitor / Kamervraag / De artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en HongarijeDe artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en Hongarije

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04473

2021Z04473

(ingezonden 11 maart 2021)

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en Hongarije

  • Kent u de brief van het Portugese voorzitterschap aan het Europees parlement waarin de gang van zaken rond de artikel 7-procedure tegen de EU-lidstaten Polen en Hongarije uiteen wordt gezet? 1)
  • Deelt u de juridische analyse van het Portugeese voorzitterschap dat het voorlopig niet mogelijk is deze procedure voort te zetten omdat er geen fysieke hoorzittingen met Polen en Hongarije worden georganiseerd?
  • Deelt u de mening dat stagnatie van deze artikel 7-procedure bijzonder ongewenst is en dat het ook onvoorstelbaar is dat een fysieke hoorzitting niet ‘coronaproof’ zou kunnen worden georganiseerd?
  • Deelt u voorts de mening dat, gezien de ernst van de situatie in Polen en Hongarije, alles in het werk moet worden gesteld om de hoorzittingen alsnog voortvarend te organiseren? Zo ja, bent u bereid om hierin een actieve rol te vervullen? Zo nee, waarom niet?

1) Secretary of State for European Affairs Ana Paula Zacarias, Lissabon 1 maart 2021.


Gerelateerd

Recente ontwikkelingen in Polen.

De artikel 7-procedure

De artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en Hongarije

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Het in staatsgezinde handen vallen van een kritische tv-zender in Hongarije

Het rapport van de Europese Rekenkamer ‘Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten’

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl