Het bericht ‘De anti-abortusbeweging haalt vrouwen over tot het nemen van gevaarlijke ‘spijtpil’’

2021Z04469

(ingezonden 11 maart 2021)

Vragen van de leden Ellemeet en Özütok (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezond, Welzijn en Sport over het bericht ‘De anti-abortusbeweging haalt vrouwen over tot het nemen van gevaarlijke ‘spijtpil’’

  • Bent u bekend met het bericht ‘De anti-abortusbeweging haalt vrouwen over tot het nemen van gevaarlijke ‘spijtpil’’? 1)
  • Hoe vaak krijgen vrouwen in Nederland de ‘spijtpil’ of een overdosis progesteron voorgeschreven?
  • Deelt u de mening dat het gevaarlijk is als dit soort clubs medicatie aanbieden aan vrouwen, zonder dat vrouwen daarom vragen en zonder dat ze een medische opleiding hebben genoten? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe kijkt u aan tegen de telefoonlijn ‘Er is hulp’, nu ze zelf zeggen dat ze vrouwen hebben overtuigd bij abortusklinieken om de 'spijtpil' te nemen?
  • Deelt u de mening dat vrouwen beschermd moeten worden tegen dit soort clubs?
  • Kunt u het gesprek aangaan met burgermeesters om nu bufferzones in te stellen, zodat vrouwen beter beschermd zijn tegen deze mensen?
  • Waarom is er nog geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de huisartsenpraktijk op Urk, nu het lijkt dat daar strafbare feiten zijn gepleegd?
  • Is er een link tussen door de overheid gesubsidieerde koepelorganisaties en Schreeuw om leven en ‘Er is hulp’? Zo ja, is het mogelijk dat overheidsgeld wordt gebruikt voor deze campagne? Kunt u deze vraag uitgebreid beantwoorden?
  • Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

1) De Groene Amsterdammer, 10 maart 2021, 'De anti-abortusbeweging haalt vrouwen over tot het nemen van gevaarlijke ‘spijtpil’

Indiener(s)
Tweedemonitor