Tweedemonitor / Kamervraag / Recht op reparatie van apparatuurRecht op reparatie van apparatuur

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04407

2021Z04407

(ingezonden 10 maart 2021)

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over recht op reparatie van apparatuur

  • Kent u het bericht ‘Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij’? 1)
  • Bent u ervan op de hoogte dat de aanschaf van ‘spullen’ ,conform onderzoek van CE Delft, op nummer één staat in de klimaatimpact van de gemiddelde consument? Deelt u het standpunt dat reparatie een veel prominentere plek moet krijgen in de circulaire economie en de trits 'reduce-reuse-recycle' altijd moet worden aangevuld met ‘repair’?
  • Deelt u het beeld van reparateurs van het Repair Café dat repareren duur en onaantrekkelijk blijft, ondanks de verschillende aanpassingen in de op 1 maart 2021 van kracht geworden Europese verordening uit de Ecodesign-richtlijn?
  • Klopt het dat vrijwillige reparateurs minder toegang hebben tot informatie en reserveonderdelen om apparaten te repareren? Bent u bereid om vrijwillige reparateurs niet te beperken in informatievoorziening en toegang tot reserveonderdelen om de door u genoemde onevenredige belemmeringen te voorkomen? 2)
  • Klopt het dat de stichting Repair Café, ondanks het aangenomen amendement-Dik-Faber/Van Eijs (Kamerstuk 35300 XII, nr. 10) waarin gehint wordt op langjarige, structurele financiering, niet jaarlijks gefinancierd wordt?
  • Kunt u onderzoeken hoe de reparatiecafés als onderdeel van de essentiële reparatie-infrastructuur kunnen worden ondersteund zonder dat Europese regels betreffende staatssteun worden overtreden? Zo nee, kunt u in overleg treden met de Europese instanties om ervoor te zorgen dat stichtingen ten behoeve van reparatie blijvend ondersteund kunnen worden?

1) FD, 28 februari 2021, Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3460

Indiener

Jessica van Eijs (D66)

Carla Dik-Faber (CU)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 19826 )

Publicatiedatum
10 Maart 2021Gerelateerd

De Ecodesignrichtlijn en de reparatie-infrastructuur in Nederland.

Recht op reparatie van apparatuur

Ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling

Het bericht ‘Giessenbrug 10 jaar dicht: schippers eisen reparatie’

Kwetsbaarheden in de cybersecurity van scanners in de Rotterdamse haven

Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Het afluisteren van o.a. de politie en marechaussee door de National Security Agency (NSA)

De nieuwe spoorbrug bij Weener

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl